2018-06-08
Censurering av graffitimålning?

Censurering av graffitimålning?

I Järfälla tidning i månadsskiftet april-maj kunde vi läsa hur Järfällas kommundirektör beordrar övermålning av en väggmålning på biblioteket i Jakobsberg. Den provisoriska byggväggen inne på Jakobsbergs bibliotek försågs med en graffitimålning som skulle inspirera barn och ungdomar till att fortsätta att täcka väggen med bilder. Väggen målades över på order, enligt Järfälla tidning, av kommundirektören. ”Vi har inget uppdrag att sätta upp en så...
2018-05-31
Reservation mot kommunstyrelsen beslut att inte lyssna på kvinnojourens behov

Reservation mot kommunstyrelsen beslut att inte lyssna på kvinnojourens behov

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj avslog Vänsterpartiets förslag om att kvinnojouren i Järfälla ska erhålla ett ökat föreningsbidrag för 2018 och att kommande budgetförhandlingar garan...
2018-05-18
62 döda, mer än 3 000 skadade

62 döda, mer än 3 000 skadade

Gazaremsan är ungefär lika stor som Järfälla och Upplandsbro tillsammans. Där bor närmare två miljoner människor under gettoliknande förhållanden i världens mest tättbefolkade område.  I...
2018-04-19
Dyr och ojämlik vård i Storstockholm

Dyr och ojämlik vård i Storstockholm

Sjukvården i Storstockholm är dyr och ojämlik. Borgarna i landstinget utsätter Stockholmsregionen för sina höga ambitioner att experimentera fram den privata marknaden. 40 procent av vården i S...
2018-04-05
Anna vill se bostäder som våra unga Järfällabor har råd att bo i

Anna vill se bostäder som våra unga Järfällabor har råd att bo i

Anna är 73 år, sjuksköterska och Järfällabo sedan 1970. Numera pensionär, men arbetar lite. Hon har make, barn och barnbarn och bor i Viksjö. Anna gillar vår kommun, med närhet till vatten oc...