2017-07-21
Sex timmars arbetsdag är framtiden!

Sex timmars arbetsdag är framtiden!

Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett projekt med att förkorta arbetstiden inleds i Järfälla kommun. Åtta timmars arbetsdag lagstadgades för nästan hundra år sedan och normalarbetstiden har varit 40 timmar i veckan sedan 1973. Sedan dess har produktiviteten verkligen skjutit i höjden. Organisationer har slimmats och effektiviserats. Heltidsanställningar har allt mer ersatts av deltider och visstidsanställningar. Främst i kvinnodomin...
2017-05-17
Ilska över planerna på att sälja sjukhuset

Ilska över planerna på att sälja sjukhuset

Idag var vi på Söderhöjden och delade ut flygblad med information om den försäljning av Jakobsbergs sjukhus till vinstdrivna Capio/Hemsö, som landstingsfullmäktige fattat beslut om och som Vän...
2017-04-27
Fira 1 maj med oss!

Fira 1 maj med oss!

Tycker du att det är orimligt att 40 000 pensionärer undernärda trots att Sverige är rikare än någonsin? arbetsgivaren kan korta din arbetstid när som helst? det är orimligt att sjuka och arbe...
2017-04-18
Vårbudgeten

Vårbudgeten

  Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson berättar via direktsänt videomöte om vårbudgeten på onsdag den 19 april. Vi träffas i kommunhusets entré kl. 18.30. Kom och lyssna och ta en fika!...
2017-04-06
Nej till privat skola på Söderhöjden!

Nej till privat skola på Söderhöjden!

Samtidigt som kritiken växer mot att våra skattepengar går till vinster i privata skolor så väljer den socialdemokratiskt ledda koalitionen att bjuda in skolkoncernen AcadeMedia att starta en pri...