sida

Barn- och ungdomsnätverket

Ett nätverk för de med intresse av frågor som rör barn- och ungdomar. Flertalet aktiva arbetar själv inom förskola eller skola.

Syftet med nätverket de kommunala nämnderna, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen ärenden kring barns villkor – för samverkan, samsyn, komplettera varandras verksamhet, motverka kommunala ”stuprör” som missgynnar barns och deras familjers villkor, är ineffektivt och kostsamt för kommunens invånare på kort och lång sikt samt samhällsekonomiskt vårdslöst. Bevaka att barnkonsekvensbeskrivningar görs inför alla kommunala beslut.

Vill du komma i kontakt med nätverket? Skicka ett mejl

Dela den här sidan:

Kopiera länk