• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Kommunfullmäktige
Ordinarie
Bo Leinerdal, [email protected]
Naile Aras, nås via [email protected]
Hamid Ramazani, nås via [email protected]
Annica Nilsson, nås via [email protected]

Ersättare
Elisabeth Jones, nås via [email protected]

Kommunstyrelsen
Bo Leinerdal
Naile Aras (ersättare)

Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Bo Leinerdal (ersättare)

Kompetensnämnden
Stefan Lindholm (ersättare), nås via [email protected]

Socialnämnden
Elisabet Jones (ersättare)

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Göran Hillman, nås via [email protected]

Barn- och Ungdomsnämnden
Hülya Aydogmus (ersättare), nås via [email protected]

Tekniska nämnden
Anders Lindberg (ersättare), nås via [email protected]

Valnämnden
Hamid Ramazani, nås via [email protected]artiet.se
Stefan Lindholm (ersättare), nås via [email protected]

Kommunens revision
Ann Persson, nås via [email protected]

Nämndemän – Attunda tingsrätt
Sune Wängborg
Naile Aras

Dela den här sidan:

Kopiera länk