• Hem
  • Våra kommunpoli...
sida

Våra kommunpolitiker

Kommunfullmäktige
Ordinarie
Therese Johansson, [email protected] (gruppledare)
Abdiqani Awaale, nås via [email protected]
Alexander Skytte, nås via [email protected]
Anders Lindberg, nås via [email protected]
Malin West, nås via [email protected]
Marketta Kulju-Guevara, nås via [email protected]
Pernilla Wallgren, nås via [email protected]

Ersättare
Ammar Makboul, [email protected]
Bo Leinerdal, [email protected]
Hamid Ramazani, nås via [email protected]
Suzan Afshar, nås via [email protected]

Kommunstyrelsen
Therese Johansson, [email protected]
Marketta Kulju-Guevara (ersättare), nås via [email protected]

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Therese Johansson, [email protected]

Arvodeskommittén
Graham Close, nås via [email protected]

Barn- och ungdomsnämnden
Pernilla Wallgren, nås via [email protected]
Alexander Skytte (ersättare), nås via [email protected]

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
Abdiqani Awaale (ersättare)

Kompetensnämnden
Ammar Makboul (1:e vice ordförande), [email protected]
Sara Strömvall (ersättare), nås via [email protected]

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Malin West, nås via [email protected]
Prallan Allsten (ersättare), nås via [email protected]

Miljö- och bygglovsnämnden
Mesir Taki, nås via [email protected]
Abdullahi Mahamoud (ersättare), nås via [email protected]

Socialnämnden
Marketta Kulju-Guevara (1:e vice ordförande), nås via [email protected]
Abdiqani Awaale (ersättare), nås via [email protected]

Tekniska nämnden
Thomas Stenholm, nås via [email protected]
Linnea Lundqvist (ersättare), nås via [email protected]

Valnämnden
Hamid Ramazani, nås via [email protected]
Asia Rahman (ersättare), nås via [email protected]

Äldrenämnden
Vida Basti, nås via [email protected]
Ardo Elmi (ersättare), nås via [email protected]

Järfälla Hus AB styrelse
Bo Leinerdal (ordförande), nås via [email protected]
Graham Close (ersättare), nås via [email protected]

Kommunens revision
Ann Persson, nås via [email protected]

Nämndemän – Attunda tingsrätt
Graham Close
Malin West
Marketta Kulju-Guevara
Sune Wängborg
Thomas Stenholm

Dela den här sidan:

Kopiera länk