• Hem
  • Våra kommunpoli...
sida

Våra kommunpolitiker

(klicka på namnen för mejladress)

Kommunfullmäktige
Ordinarie
Therese Johansson (gruppledare)
Abdiqani Awaale
Anders Lindberg, nås via [email protected]
Pernilla Wallgren
Malin West
Bo Leinerdal
Marketta Kulju-Guevara

Ersättare
Hamid Ramazani
Suzan Afshar
Ammar Makboul
Graham Close

Kommunstyrelsen
Therese Johansson
Marketta Kulju-Guevara (ersättare)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Therese Johansson

Arvodeskommittén
Graham Close

Barn- och ungdomsnämnden
Pernilla Wallgren

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
Abdiqani Awaale (ersättare)

Kompetensnämnden
Ammar Makboul (1:e vice ordförande)

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Malin West
Prallan Allsten (ersättare)

Miljö- och bygglovsnämnden
Per Lind

Socialnämnden
Marketta Kulju-Guevara (1:e vice ordförande)
Abdiqani Awaale (ersättare)

Tekniska nämnden
Thomas Stenholm
Pia Hedberg (ersättare)

Valnämnden
Hamid Ramazani
Amir Nilo

Äldre- och omsorgsnämnden
Hamid Ramazani
Ardo Mire (ersättare)

Järfälla Hus AB styrelse
Bo Leinerdal (ordförande)
Graham Close (ersättare)

Kommunens revision
Ann Persson

Nämndemän – Attunda tingsrätt
Graham Close
Linnea Peters-Levenrot
Malin West
Marketta Kulju-Guevara
Sune Wängborg
Thomas Stenholm

Dela den här sidan:

Kopiera länk