• Hem
  • Våra kommunpoli...
sida

Våra kommunpolitiker

(klicka på namnen för mejladress)

Kommunfullmäktige
Ordinarie
Therese Johansson (gruppledare)
Abdiqani Awaale
Alexander Skytte
Anders Lindberg, nås via [email protected]
Malin West
Marketta Kulju-Guevara
Pernilla Wallgren

Ersättare
Ammar Makboul
Bo Leinerdal
Hamid Ramazani
Suzan Afshar

Kommunstyrelsen
Therese Johansson
Marketta Kulju-Guevara (ersättare)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Therese Johansson

Arvodeskommittén
Graham Close

Barn- och ungdomsnämnden
Pernilla Wallgren
Alexander Skytte (ersättare)

Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
Abdiqani Awaale (ersättare)

Kompetensnämnden
Ammar Makboul (1:e vice ordförande)
Sara Strömvall (ersättare), nås via [email protected]

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
Malin West
Prallan Allsten (ersättare)

Miljö- och bygglovsnämnden
Mesir Taki
Abdullahi Mahamoud (ersättare)

Socialnämnden
Marketta Kulju-Guevara (1:e vice ordförande)
Abdiqani Awaale (ersättare)

Tekniska nämnden
Thomas Stenholm
Linnea Lundqvist (ersättare)

Valnämnden
Hamid Ramazani
Amir Nilo

Äldre- och omsorgsnämnden
Hamid Ramazani
Ardo Mire (ersättare)

Järfälla Hus AB styrelse
Bo Leinerdal (ordförande)
Graham Close (ersättare)

Kommunens revision
Ann Persson

Nämndemän – Attunda tingsrätt
Graham Close
Malin West
Marketta Kulju-Guevara
Sune Wängborg
Thomas Stenholm

Dela den här sidan:

Kopiera länk