• Hem
  • Föreningsstyrel...
sida

Föreningsstyrelse 2024

Ordförande

Antonio Esposito

Ledamöter

Asia Rahman
Vice ordförande
Amir Nilo
Hamid Ramazani
Linnea Peters-Levenrot
Meral Tunc Cagan
Prallan Allsten

Adjungerade
Therese Johansson (gruppledare)
Bo Leinerdal (kassör)
Johanna Karlsson (sekreterare)

Valberedning
Anna Bång
Ann Person
Peter Bloch
Thomas Stenholm

Revisorer
Marketta Kulju-Guevara
Eva Ärlemalm-Hagsér
Tomas Tisell, ersättare
Nås via  [email protected]

Antirasistgruppen
Sammankallande: Antonio Esposito och Peter Bloch

Barn- och ungdomsnätverket
Sammankallande: Ann Persson och Ellinor Brantås

Klimat- och miljönätverket
Sammankallande: Thomas Stenholm

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk