• Hem
  • Föreningstyrels...
sida

Föreningstyrelse

Ordförande

Mesir Taki

Ledamöter

Antonio Esposito,
Suppleant
Asia Rahman
Hamid Ramazani
Sandra Jineth Eriksson
Suzan Afshar

Adjungerade
Therese Johansson (gruppledare)
Bo Leinerdal (kassör)
Johanna Karlsson (sekreterare)

Valberedning
Anna Bång
Ann Person
Anna-Karin Vikström
Peter Bloch
Thomas Stenholm

Revisorer
Kristina Norgren & Marketta Kulju-Guevara, nås via  [email protected]

Antirasistgruppen
Sammankallande: Peter Bloch

Barn- och ungdomsnätverket
Sammankallande: Ann Persson och Ellinor Brantås,

Bostadsnätverket
Sammankallande: Annica Nilsson

Klimat- och miljönätverket
Sammankallande: Thomas Stenholm

Kvinnonätverket
Sammankallande: Therese Johannson

Dela den här sidan:

Kopiera länk