artikel

En rökfri skola

Vänsterpartiet reserverar sig mot Alliansens beslut att ändra förvaltningens yrkande att tillstyrka motionen till att ”anse den vara besvarad”. Detta tycker vi inte är politiskt modigt med tanke på att vi har med en sådan allvarlig fråga att göra.

Som nämns i motionen är tobaksbruk ett av de allra största folkhälsoproblemen i världen, Sverige och Järfälla. Nikotinet klassas idag som en av de farligaste drogerna av forskare runt om i världen. I Sverige dör omkring 7 000 människor per år av sjukdomar som de fått av rökningen. Forskning från flera olika håll visar att rökning går ner allt tidigare i åldrarna. De barn och ungdomar som inte börjar röka i grundskola och gymnasiet, börjar oftast heller inte röka i senare åldrar. Därför är det av ytterst vikt att man sätter in förebyggande åtgärder så tidigt som möjligt.  

Det görs en hel del på grundskolorna i Järfälla idag, men man kan alltid göra mer på området. Vi som är kontaktpolitiker ser hur olika policy och annat på skolorna inte hindrar elever och personal att röka inom skolans område. Detta är inte acceptabelt. När vi har att göra med en sådan farlig och dödlig drog som nikotinet och rökningen är, bör frågan tas på ytterst allvar.  

Även om Alliansens politiker under nämndsammanträdet menade att det är skolans ansvar och lärarnas (?) så menar jag att vi som skolpolitiker har ett politiskt ansvar. Och detta bör vara att inför noll tolerans mot droger inom skolans område. 

Istället för att ta ett gemensamt krafttag mot det ökande rökningsmissbruket i skolorna väljer Alliansen att politisera frågan. Detta tycks tyvärr vara av en tradition från Alliansens sida under denna mandatperiod, det vill säga avslå, anse motionen vara besvarad, föranleder ingen åtgärd och en massa andra formuleringar för att inte bifalla bra förslag, enbart för att förslagen kommer från oppositionens sida. Detta tycker vi är beklagligt med tanke på att vi haft en lång tradition av ett respektfullt samarbete över blockgränserna i Järfälla. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk