artikel

Kommunal eller enskild drift av nya förskolor

Vänsterpartiet och Socialdemokrater reserverar sig i ärendet om kommunal eller enskild drift av nya förskolor.

I barn- och ungdomsnämndens förslag till investeringsbudget för 2008 äskas medel för en ny förskola i Ormbackaområdet i Barkarby/Skälby, en ny förskola på Stäkethöjden och en provisorisk förskola i Flottiljområdet i Barkarby. Detta är nödvändigt i takt med att det föds fler barn och att behovet att fler förskoleplatser ökar.

Det är kommunens ansvar att bistå med förskoleplatser när behovet ökar bland våra innevånare. Vårt ansvar som kommunpolitiker är att fatta beslut utifrån bra underlag med tydliga konsekvensbeskrivningar och i det här fallet, tydligt fastställda kvalitetskriterier. Detta för att säkra en högkvalitativ förskola till bästa möjliga pris för våra gemensamma skattepengar. Det handlar om politiskt ansvar.

Men det ovannämnda som grund reserverar sig vänsterpartiet och socialdemokraterna sig mot beslutet från den borgerliga majoriteten i detta ärende. Detta gör vi av det enkla skälet att beslutsgången är helt omvänt. Man väljer att fatta beslut om driftsform innan man ens fastställt kvalitetskriterierna eller tagit fram riktlinjer för hur valet av framtida utförare ska ske. Detta är ytterst märkligt och anmärkningsvärt. Alliansen för fram argument som att det skulle dra ut på tiden och annat. Men detta är bara nonsens, eftersom Vänsterpartiet fick igenom en ändring i beslutspunkten om att man ska återkomma till nämnden och att det ska fattas ett politiskt beslut om kvalitetskriterierna innan upphandling sker. Man avslog även begäran från (v) och (s) om återresmiss för att invänta kvalitetskriterierna innan man fattar beslut i ärendet.

Majoriteten vill med detta försäkra sig om att förskolorna kommer att drivas i privat regi innan man ens undersökt frågan ordentligt eller fastställt kvalitetskriterierna. Detta visar på högermajoritetens politiska dagordning, privatisering till varje pris och ideologi före logik! Det är inte en ansvarsfull politik.

 

För Vänsterpartiet                                     För Socialdemokrater

Berivan Öngörur (v)                                   Flora Villalobos (S)

Dela den här sidan:

Kopiera länk