artikel

Skriftliga omdömen vid skolans utvecklingssamtal

Reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet i barn- och ungdomsnämnden i ärendet ” Skriftliga omdömen vid skolans utvecklingssamtal”.

I Järfälla kommun kan de föräldrar som vill begära få skriftlig information om sina barn genom utvecklingssamtal. Detta är något som en del föräldrar nyttjar medan en del tycker att det fungerar bra att få informationen muntligt.

På alla kommunala år 7-9 skolor får föräldrarna skriftlig information om barnens vecka. I informationsrapporterna finns det både beskrivet om eleven haft frånvaro (giltig som ogiltig) men även information om eleven utmärkt sig positivt eller varit störande och för att ta ett annat exempel så beskrivs det om eleven varit uppmärksam eller okoncentrerad.

Elevrapporterna ser inte exakt likadana ut men alla(för år 7-9) innehåller samma information. Alla får det, oavsett om de har begärt det eller inte.

Vi socialdemokrater och vänsterpartister anser att det är viktigt att föräldrarna får information om sina barn. Vi tycker att det är bra att det finns möjlighet att få skriftligt information men vi anser att förslaget i ärendet handlar om att införa betygsliknande bedömningar i de lägre åldrarna. Detta säger vi NEJ till.

 

För socialdemokraterna                       För Vänsterpartiet

Flora Villalobos Castillo (s)                   Berivan Öngörur (v)
gruppledare                                         gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk