artikel

Rösta på (v)änsterpartiet på söndag

Den 17 september är det val till kommun, landsting och riksdag. I kommunalvalet kan alla invånare i Järfälla rösta. I kommunfullmäktige fattas konkreta beslut om din vardag, välfärd och framtid.

Genom att rösta i kommunalvalet kan du påverka frågor som rör ditt liv och dessutom hela utvecklingen i Järfälla. Är din skola bra, hur är det med biblioteket, är du nöjd med lokaltrafiken, är vården och omsorgen bra och finns det tillräckligt med kultur- och fritidsverksamhet där du bor? Sådana frågor kan du påverka i kommunalvalet. 

Faran är att vi alltför ofta tar demokratin för given och tror att den sköter sig själv, att andra tar hand om den åt oss. Demokratin måste vinnas varje dag, av oss alla. Fattig eller rik, ung eller gammal; på valdagen har du samma vapen, en lika tungt vägande röst, en nyckel till förändring. Ta makt över din vardag och använd din rösträtt.

Sverige har råd med välfärd
Sverige har aldrig varit rikare som nu. Vi producerar mer än någonsin och de stora företagen gör större vinster än någonsin. När klyftorna växer drabbas vissa mer än andra. Det märks genom diskriminering och utanförskap.

Det svenska klassamhället har idag en tydlig etnisk prägel. Personer med invandrarbakgrund misstänkliggörs ständigt. Det har blivit möjligt att föra en integrationspolitik som enbart hävdar nödvändigheten i att ställa hårdare krav på de invandrade så att de inte ska "missbruka den svenska gästfriheten". En sådan politik skapar A- och B-lag på arbetsmarknaden såväl som i samhället i stort.

När uttalat främlingsfientliga organisationer utvidgar ramarna för vad som är möjligt att säga och göra, följer de etablerade politiska partierna efter. Idag är det fullt möjligt att framföra språkkrav för medborgarskap, hårdare krav på invandrade och fler poliser i områdena där de bor, och samtidigt säga att detta är för de invandrades egen skull, lika väl som ett utslag av svensk "gästfrihet".

Vänsterpartiet står för ett i grunden annat alternativ. Lösningarna står att finna i en politik för ökad generell välfärd och för minskade klyftor. Vi vet att det som krävs är en kraftfull generell politik som garanterar rätten till arbete, utbildning och bostad, samt åtgärder för att stoppa diskriminering.

Mer personal till offentlig sektor
Våra barn går i för stora dagisgrupper. Våra föräldrar nekas hemtjänst trots att de inte klarar sig själva. Och ringer vi polisen får vi vara beredda på en lång väntan innan vi får hjälp.

Samtidigt som de anställda inom vården, omsorgen, socialtjänsten och andra livsviktiga verksamheter är trötta och nötta. För att de är för få. Vänsterpartiet vill förändra den här verkligheten. Vänsterpartiet går till val på satsningar på den offentliga sektorn med 200 000 nya jobb. För att vi ser att det finns ett behov.

Många frågar sig om vi har råd? Men har vi råd att låta bli? Har vi råd med att barn går ur skolan med otillräckliga kunskaper? Att allt fler slits ut och blir långtidssjukskrivna? Eller att en halv miljon svenskar är öppet arbetslösa?

Det är helt enkelt slöseri att inte satsa på välfärd och jobb. Och det finns gott om pengar i Sverige. Vänsterpartiet tycker att de ska användas för att skapa ett solidariskt och hållbart samhälle. Det är mycket viktigare än att sänka skatten. 200 000 nya jobb i offentlig sektor är inte en kostnad. Det är en investering i en bättre framtid.

Borgarnas slag mot arbetsrätten
De "nya" moderaterna säger att de är ett arbetarparti som gillar facket och kollektivavtalen. Det visar de genom att tillsammans med sina allianskompisar föreslå en chockhöjning av avgiften till a-kassan med upp till 300 kronor i månaden. Samtidigt som den som blir arbetslös ska få ut mycket mindre från a-kassan än idag. Det är inget nytt med den politiken, det är bara lite nya metoder för att åstadkomma lägre löner och minskad facklig styrka.

Borgarnas politik leder till ökade klyftor och ett arbetsliv där folk blir rädda för att kräva sin rätt. Hotet om arbetslöshet och kraschad ekonomi är en effektiv munkavle.

Vårt alternativ är en politik för full sysselsättning och en stark arbetsrätt, där kollektivavtalen och strejkrätten är centrala.

Vi vill stärka yttrandefriheten i arbetslivet. Ingen ska behöva riskera att bli arbetslös för att ha påtalat fel och brister på sitt jobb.

A-kassan ska fortsätta att vara en trygghet för den som blir arbetslös, inte ett redskap för att dumpa lönerna. Låt inte lönesänkaralliansen lura dig – sämre villkor skapar inga nya jobb!

Bostad åt alla
En annan viktig fråga för oss är bostäder. Vänsterpartiet anser att en egen bostad ska vara en rättighet för alla. Den bostadsbrist vi har idag drabbar många människor, i synnerhet ungdomar. Vänsterpartiet vill att det byggs 20 000 hyresrätter om året under 10 år. En ny statlig bostadsfond ska inrättas för det syftet.

Vi vill också höja standarden och kvaliteten i boendet. Därför vill vi att 65 000 bostäder renoveras varje år under samma period.

För ett alliansfritt Sverige
Vi gör ett viktigt val nu på söndag. Viktig för oss alla som vill ha ett alternativ till den allt mer högerliberala politik som speglar den svenska- och utrikespolitikiska debatten. Men också för att vi för första gången på länge ser en borgerlig frammarsch, som utåt sett vill framstå som ett enigt, nytt och ansvarstagande alternativ, men som med sina politiska förslag och ställningstaganden är av klassisk högerpolitik.

Med en mix av Moderaternas krig mot arbetsrätten och våra socialförsäkringar, Folkpartiets uråldriga skolpolitik och avskyvärda utrikespolitik, Kristdemokraternas homofoba och gammaldags familjepolitik och Centerns omsvängning till en högervriden- och ungdomsfientlig politik, så kan det bara sluta på ett sett, väldigt illa. Sverige behöver ett Vänsterparti som aldrig förr!

Rösta på Vänsterpartiet på söndag!

Dela den här sidan:

Kopiera länk