artikel

Mot kvinnovåld och sexslavhandel 365 dagar/år!

Kvinnofrid, ett samhälle fritt från mäns våld av kvinnor, är en rättighet och en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. I Sverige skrevs den i lag för 5 år sen. Men hur har denna lag skyddat kvinnor i vårt samhälle idag?
Våldet mot kvinnor i Sverige har ökat. Varje år utsätts 20-40 kvinnor för dödligt våld. 16 kvinnor dödas av en närstående man. En färsk undersökning visar att så många som 20 000 flickor och kvinnor våldtas per år i Sverige. Bara en tiondel av de utsatta kvinnorna anmäler brottet. Kanske inte så konstigt med tanke på att 96 % av alla fall läggs ner, ofta utan att ens utredas.

Enligt granskning som programmet Kalla Fakta gjort över våldtäktsanmälningar på personer över 15 år visar att endast var tionde anmälan leder till åtal och mindre än en av hundra inträffade våldtäkter leder till en fällande.

Fortfarande är inte kvinnors rätt till sin kropp en självklarhet. Det visar sig främst genom alla de våldsbrott som begås mot kvinnor. Varje år utsätts 20-40 kvinnor för dödligt våld. 16 kvinnor dödas av en närstående man.

Våldet mot kvinnor, det sexualiserade våldet, är ett av de tydligaste uttrycken för de ojämlika villkor som råder mellan könen. Sexualiserat våld är ett medel för män att utöva makt och kontroll över kvinnor. Varje år säljs en halv miljon kvinnor till lokala prostitutionsmarknader runt om i Europa. 500 kvinnorna kommer till Sverige.

Antalet offer för kvinnohandel ökar stadigt och enligt polisen i Stockholm har EU-utvidgningen bidragit till en markant ökning. Vänsterpartiet vill driva på, trots motstånd från prostitutionshetsare och pornografiliberaler, i kampen mot sexslaveri och människohandel för sexuell exploatering, där våldet mot kvinnor tar sig sina starkaste och mest brutala uttryck.

Hur mycket ska mäns våld mot kvinnor kosta och vad får det kosta att förebygga våldet?

I vissa länder har man gjort beräkningar av vad mäns våld mot kvinnor kostar samhället. Det är stora summor. Men det högsta priset betalar kvinnorna själva. De betalar med sina liv, sin hälsa, sin ofrihet och otrygghet.

Alla män slår och våldtar inte kvinnor. Men män som inte öppet tar ställning mot mäns våld mot kvinnor är medansvariga till det som sker.

Idag är den internationella kvinnodagen. Vi måste solidariskt ta upp kampen för ett samhälle utan kvinnoförtryck, inte bara idag men 365 dagar om året. För ett samhälle där kvinnor har rätt till sin kropp och sin egen sexualitet. Här i Sverige och världen över!

Berivan Öngörur
Politisk sekreterare (v)

Kvinnor är inte till salu!

I Stockhom anordnar vänsterpartiet ihop med andra organisationer en traditionsenlig manifestation, i år med huvudparollen ”Kvinnor är inte till salu, stoppa trafficking!!

Samling kl 18.00 på Södermalstorg vid Slussen
Avmarsch till Medborgarplatsen 18.30

Talar gör Maria-Pia Boethius, författare och journalist, Marianne Eriksson, f.d. EU-parlamentariker, Elisabeth Qvarfordth, TCO, Ulrica Dahl, socialantropolog, Bernardita Nunez , ordförande för Terrafem, Åsa Odin Ekman, Kungsholmens gymnasium jämställdhetsgrupp. Dessutom blir det musik av Kajsa Grytt, eldkonst, trummor och mycket mer.

Arrangerande organisationer: Vänsterpartiet, Ung Vänster, SSU, Miljöpartiet mfl

För mer info om demonstrationen kontakta: Seluah Alsaati Edmundh
Tel. 08-640 80 05
E-post: [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk