Nyheter

För ett mer tillgängligt Järfälla

För den som har turen att ha en fullt fungerade kropp är det inte lätt att uppfatta de hinder som finns på alla möjliga ställen för den som har någon form av funktionsnedsättning.

En trottoarkant kliver det flesta av oss upp och ner för utan att ens reflektera över dem. För den som använder rullstol kan det vara ett oöverstigligt hinder. För den med rullator innebär trottoarkanter svåra hinder.

Det här är bara ett exempel av många på hur sådant de flesta av oss inte ens tänker kan gör livet svårt för de av oss som använder olika hjälpmedel.

För att belysa detta och får kommunen att åtgärda hinder som fungerar som diskriminerande barriärer skrev vi en motion och lyfte fram några exempel.

Tekniska nämnden gav sin syn på motionen och de åtgärder som föreslogs, som att sänka ner trottoarkanter för att göra dem framkomliga för rullstol och rullator, och konstaterar att det är en kostsam åtgärd. Men de kommuninvånare som begränsas av höga trottoarkanter betalar också skatt och ska ju ha rätt att kunna röra sig i kommunen.

När ärendet var uppe i kommunstyrelsen lade Socialdemokraterna ett tilläggsyrkande om en bredare översyn. Det är vi absolut positiva till. Vi lyfte endast fram enstaka exempel.

Ett exempel var att göra entrén till kommunhuset tillgänglig även kvällstid för de med ex. bredare rullstol eller elrullstol. Det är ju bara pinsamt att kommunhuset och fullmäktigesalen inte är tillgänglighetsanpassad.

Motionen var uppe för beslut på kommunfullmäktige 16 maj. Beslutet blev att lämna den utan åtgärd eftersom det pågår arbeten med att se över tillgängligheten. Förhoppningsvis bidrar motionen till ökat fokus på detta.

I varje ärende görs en barnkonsekvensanalys. Där bekräftar  kommunstyrelseförvaltningen vår bild av hur det ser ut med tillgängligheten ”Barn som är i behov av tillgänglighetsanpassade åtgärder påverkas av ärendet. Om mer tillgänglighetsanpassning sker gör det att barn med behov enklare kan ta sig fram vilket bidrar till en ökad känsla av självständighet och välmående. Om kommunens trottoarer och passager tillgänglighetsanpassas i större utsträckning ger det möjlighet för målgruppen att enklare ta sig fram utomhus.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk