Nyheter

Biltvättande på fel plats, ett hot mot vårt dricksvatten

700 000 människor får sitt dricksvatten från Görvälnverket i Järfälla. Vattnet som distribueras hem till oss kommer från Mälaren.

Människans aktiviteter runt och i Mälaren påverkar vattnets kavlitet. En sådan aktivitet är när bilar tvättas på fel plats. Kommunen skriver på sin hemsida om detta att ”när bilen tvättas på gatan, platsen eller garageuppfarten rinner smutsigt vatten ner i brunnar eller diken. Detta vatten renas inte, utan åker direkt ut i Mälaren eller Bällstaån.”

Det är kommunens miljöförvaltning som har till uppgift att se till att lagen om att förebygga och motverka skador på miljön efterlevs.

Vi tycker inte kommunen gör tillräckligt för att säkerställa att lagen efterlevs genom att skicka ut en rabattkupong värt 50
kronor till miljöanpassade biltvättar med en uppmaning om att vara schyst mot vårt dricksvatten tryckt på denna.

Det fick oss att skriva en motion om att införa tydligare information om var och ens skyldighet att förebygga och motverka skador på miljön samt utreda ett eventuellt vitesbelopp för de som bryter mot bestämmelserna.

Jönköpings kommun införde 2013 ett vitesbelopp på 10 000 kr om du tvättar bilen på fel plats. Låter högt, men vad är vårt dricksvatten värt?

Det fattades beslut i frågan i kommunfullmäktige 16 maj. Motionen lämnades utan åtgärd. Men kommunsstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och bygglovsnämnden som instämmer med oss  i att kommunens information på området kan tillgängliggöras mer.  Ett litet steg i rätt riktning för bevarandet av vårt dricksvatten.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk