Nyheter

Aborträtten borde vara en självklarhet!

I Sverige har du som gravid rätt att avbryta din graviditet. Det gäller för alla oavsett om du är svensk medborgare eller inte. Du behöver inte berätta varför du vill genomgå en abort, och ditt beslut ska inte ifrågasättas. Sena aborter, efter vecka 18, godkänns av Socialstyrelsen. Ändå diskuteras abortfrågan flitigt i Sverige, kanske undrar du varför?

90 miljoner kvinnor i barnafödande ålder lever i de 26 länder i världen där abort är helt förbjudet. Så många som 47.000 kvinnor/flickor dör årligen på grund av abortförbudet. Men det är inte enbart dessa 90 miljoner kvinnor som gör frågan så brännande het, utan också på grund av den tillbakagång i abortlagstiftning vi ser i flertalet länder.

Alldeles nyligen infördes en ny abortlag i Texas, USA. Den nya lagen säger att aborter enbart är tillåtna fram till och med graviditetsvecka 6; en vecka många ännu inte ens blivit medvetna om att de är gravida. Lagen innebär också att privatpersoner kan stämma läkare som utför aborter, och andra som hjälper den gravida genom att till exempel köra till kliniken.

I Polen togs en kritiserad abortlagstiftning i kraft häromåret. De hade redan innan ändringen  en mycket strikt abortlagstiftning som enbart tillät abort efter våldtäkt/incest, om den gravidas liv var i fara eller om fostret hade skador. Ändå valde man att införa den nya abortlagstiftningen.

Hur påverkar det här oss? När någon kvinnas mänskliga rättigheter hotas, hotas allas kvinnors. Vi ska inte tro att Sveriges abortlagstiftning saknar ifrågasättande. I Sverige var debatten och samvetsfrihet på tapeten när barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen tyckte sig blivit diskriminerade när de nekades anställning på grund av att de inte ville utföra aborter. Vi har högerpartier som återkommande driver frågan om inskränkning i aborträtten genom att tidigarelägga gränsen för fri abort.

Det pågår en debatt i Sverige – och världen – om potentiella landvinningar inom läkarvetenskapen som kommer innebära att vi kan rädda foster tidigare. Det är landvinningar som inte ska påverka aborträtten. Så många som 94% av aborterna sker före vecka 12 och bara 1% sker efter vecka 18. Den procent aborter som beviljas efter vecka 18 beror på fosterskador, kromosomavvikelser och sjukdom hos modern.

Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning av aborträtten och menar att Sverige måste arbeta för flickors och kvinnors rättigheter i hela världen. Vi vet att inskränkningar i aborträtten inte innebär färre, utan bara farligare aborter. Det är både en diskussion om att alla barn som föds ska vara välkomna, men också om att skydda kvinnors fysiska och psykiska hälsa.

Helt enkelt: aborträtten ska inte vara uppe för diskussion. Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp.

Malin West (V), Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk