Nyheter

Våld i nära relationer leder till att en kvinna i månaden dödas

Den 25 november varje år äger den internationella dagen mot våld mot kvinnor rum. För oss i Vänsterpartiet är det en viktig dag. Samtidigt vill vi inte att denna viktiga fråga glöms bort under årets resterande 364 dagar. Våldet mot kvinnor är idag, i Sverige, fortfarande ett utbrett och i vissa fall dödligt problem.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, dödades 13 kvinnor under 2020 av någon som varit eller vid tillfället var deras partner. Det är ett stort misslyckande.

Det är vanligt att kvinnor som utsätts för våld i relationer lägger skulden på sig själva. En del utsätts för både fysiskt och psykiskt våld inom relationen. I efterhand kan det vara lätt att missa varningssignaler som svartsjuka och kontrollbehov. För någon som aldrig gått igenom något liknande kan det ligga nära tillhands att fråga varför kvinnan inte bara gör slut och flyttar ut. Det är vanligt att mannen ber om ursäkt och lovar att bättra sig, och den som inte har någonstans att ta vägen är naturligtvis extra sårbar.

Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste därför ske utifrån insikten om att våldet har sina rötter i den rådande samhällsstrukturen där män är överordnade och kvinnor är underordnade. Det är dags att vi lyfter alla kvinnor som lever i utsatthet och med våld. Vänsterpartiet Järfälla ser bekämpningen av mäns våld mot kvinnor som en av de absolut viktigaste feministiska frågorna, och vi har politiken för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Här är några av våra förslag:

  • Införande av en handlingsplan mot sexuellt våld.
  • Feministiskt självförsvar ska inkluderas i skolans undervisning.
  • Kommunen behöver arbeta fram en handlingsplan för att bryta rådande maskulinitetsnormer.
  • Kvinnojourerna i Järfälla måste få ökat ekonomiskt stöd och långsiktiga villkor.

Genom att lära barnen, redan i förskolan och skolan, att sätta ord på samt hantera sina känslor, ta ett nej, argumentera, lösa konflikter och mer… Det är inte okej att pojkar slåss för att lösa konflikter och utöva makt. Genom att dra in på genuspedagogik och genusforskning minskar vi både mäns och kvinnors chans till jämlikhet.

Är du som kvinna utsatt? Eller känner du som läser någon som är utsatt? Mer information om vad du kan göra och vart du kan vända dig finns på www.kvinnofridslinjen.se

Dela den här sidan:

Kopiera länk