Nyheter

Ge en del av överskottet till kommunens anställda och föreningslivet!

Vid kommunstyrelsens sammanträde 4/10 föreslog vi, den rödgröna oppositionen, i Järfälla en bonus till kommunens anställda och en återstartspeng till föreningslivet. Det handlar konkret om en engångsutbetalning om 4000 kr till kommunanställda och 4 miljoner kr till Järfällas föreningsliv. Satsningen möjliggörs genom att kommunen prognostiserar ett överskott på över 138 miljoner kronor för 2021.

Under mandatperioden har det borgerliga minoritetsstyret med stöd av SD valt att lägga budget efter budget som på flera viktiga områden inte kompenserar verksamheterna för ökade löne- och priskostnader. Det innebär i praktiken nedskärningar för de olika verksamheterna. För äldreomsorgen handlar det om nedskärningar på över 45 miljoner kronor, som direkt drabbar personal och äldre i kommunen. Kommunens underfinansiering av välfärden har gjort oss sårbara, exempelvis är det enbart 8 procent av undersköterskorna som är tillsvidareanställda på heltid. Det har blivit väldigt tydligt under pandemin.

– Det har varit slitsamt, och applåder för personalens insatser räcker inte.  Vi vill med en bonus på 4 000 kr visa vår uppskattning för det, säger Bo Leinerdal, oppositionsråd (V) i Järfälla.

Bo Leinerdal (V), kommunalråd i opposition.

Förslaget avslogs av minoritetsstyret och SD. Det ska nu behandlas på kommunfullmäktige den 18 oktober så det finns möjlighet för de partier som hyllar personalens insatser att nu göra en konkret insats som märks i plånboken och dessutom ge föreningslivet ett tillskott som stöd för att återstarta sin verksamhet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk