Nyheter

Hur går det med kommunens klimatkrishantering?

2020 var året då utsläppen skulle vända nedåt kraftigt för att halveras till 2030 och sedan fortsätta till noll 2045. Coronapandemin uppskattas ha lett till att utsläppen 2020 minskade med 4-8 procent globalt jämfört med 2019. Men risken för en rekyleffekt efter pandemin är stor, eftersom egentligen inget förändrats. Klimatkrisen, det största hotet mänskligheten ställts inför, dessutom självförvållad, har inte tagits på det allvar som krävs. Effekten såg vi under en lång period i början av vintern. Onormalt varmt, dis och regn dag efter dag. Nu har vi haft en köldknäpp men är nu återigen tillbaka i temperaturer som ligger över det normala. Precis vad klimatforskarna länge flaggat för. November 2020 var den varmaste novembermånaden som uppmätts. Idag temperaturrekord för februari i Göteborg och Visby på närmare 13 grader. Femdygnsprognosen visar på vårtemperaturer över landet. Klimatkrisen är global. Trista vintrar för oss här, på andra platser tvingas människor fly undan hetta, bränder, översvämningar. När de som går i mellanstadiet idag når medelåldern uppskattar FN:s flyktingorgan att det finns 250 miljoner klimatflyktingar i världen.

I slutet av förra året kunde vi läsa att vi endast uppnår ett av de 16 miljömål som skulle uppnås till 2020. Förstörda livsmiljöer och klimatförändringar ökar risken för spridning av djurspridda sjukdomar, meddelar forskarna. Låter det bekant?

De förändringar vi redan ser kommer inte försvinna även om vi stoppade utsläppen idag. Den skadan är redan skedd, och mer kommer det tyvärr att bli. Därför är det så oerhört viktigt att göra allt för att rädda det som räddas kan till kommande generationer.

Vi har kunskap om vad som behöver göras, men modet saknas hos beslutsfattarna. Politiker agerar som Alfons Åberg: “jag ska bara…”. Orsaken är rädslan att nödvändiga åtgärder ska uppfattas som obekväma och kosta röster. Så kan vi inte fortsätta. Där kan du göra en avgörande skillnad genom att visa vad du vill.

Låt oss börja med kommunens koldioxidbudget, som ligger och samlar damm sedan slutet av 2017. Den anger vad som krävs för att Järfälla ska uppfylla sin del av Parisavtalet. En ekonomisk budget skulle aldrig hanteras så lättsinnigt. Barnen ärver klimatskulden. Kolla med dem du röstat på hur de arbetar för att snabbt komma i linje med koldioxidbudgeten!

Vill du också komma med och engagera dig för klimatet? Kontakta oss eller bli medlem.

Vänsterpartiet Järfällas klimat- och miljönätverk

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk