Nyheter

Alliansens utskott en björntjänst för klimatet?

I nummer 48 av Mitt i Järfälla kunde vi i annonsen ”Halvvägs i mandatperioden” läsa vad några av kommunens styrande politiker är mest nöjda över att ha genomfört hittills. Utskottet för miljö och social hållbarhets ordförande Aphram Melki (C) tycker att det största är utskottets inrättande. Utskottet har “stärkt vår position inom miljö- och klimatarbetet på många sätt”. På vilka sätt får kommuninvånarna tyvärr inte veta.

Vi har följt debatter i kommunfullmäktige om frågor rörande klimatet, bland annat motioner vi själva lagt. Det brukar gå till så att utskottets ordförande begär ordet, försäkrar att utskottet redan hanterar eller kommer att hantera frågan på bästa sätt. Alla kan vara lugna. Varpå förslaget avslås med stöd av SD. Utskottets blotta existens används av Alliansen som ett trumfkort och är deras lösning på klimatkrisen. Det är retorik som förpliktigar till ingenting, leder till ingenting, inget behöver förändras. Budskapet till väljarna är att de tryggt kan somna om. 

Den som med egna ögon vill se att kejsaren är naken kan titta på protokollen från utskottets sammanträden på kommunens hemsida.

Den rödgröna oppositionen var emot utskottets tillblivelse från start. Klimathotet är den största utmaning mänskligheten står inför. Att lägga ansvaret för denna kritiska fråga på ett utskott som ska fokusera på miljö och social hållbarhet vittnar om att klimatkrisen inte tas på allvar av högerstyret.

2020 var året då utsläppen måste börja minska kraftigt och halveras till 2030. 2045 ska vi vara koldioxidneutrala. Det finns att göra.

Den rödgröna budgeten innehöll förslag om att inrätta ett klimatkansli med uppgiften att ta fram en klimafärdplan av kommunens koldioxidbudget, som legat och dammat sedan 2017, och se till att kommunen börjar följa Parisavtalet. Det hade inte varit en dag för sent.

Thomas, Kicki, Stina, Maria, Erik, Abdullahi, Johan, Anna, Anders från Vänsterpartiet Järfällas klimat- och miljönätverk


Vill du också vara med och kämpa för att rädda det som räddas kan till kommande generationer? Kom med i vårt nätverk! Skicka ett mejl


Följ oss på Facebook

Dela den här sidan:

Kopiera länk