Nyheter

Högerstyret monterar ner för de som behöver det mest

Tallbohovskolans högstadium hotas av nedläggning. Ett argument från Barn- och ungdomsförvaltningen är att inte tillräckligt många väljer skolan. Ändå har skolan, enligt förvaltningen, elever som inte gjort ett aktivt skolval men placerats där. När du går på en F-9 skola och vill stanna kvar på den, gör man inte ett skolval. Det finns alltså elever och familjer som aktivt väljer skolan genom att inte delta i skolvalet och på så sätt stanna kvar på sin nuvarande skola, i detta fall Tallbohovskolan.

Vi i Vänsterpartiet anser att Tallbohovskolans högstadium ska finnas kvar. Vi tycker att alla elever, oavsett om de bor i Viksjö eller på Söderhöjden, har rätt till en skola nära hemmet hela sin skolgång. På Söderhöjden bor det många familjer med flera barn i olika åldrar och vi anser att en F-9 skola är att föredra snarare än en F-6 skola för dessa familjer. I dagsläget har vi endast två F-9 skolor kvar i kommunal regi. I en obruten skolgång ges elever, skolpersonal och lärare möjlighet att känna varandra väl under de 10 år som eleverna kan gå på skolan. Med bättre relationer möjliggörs en personlig kontakt vilket bidrar till bättre ordning. Den gemenskapskänsla som kan byggas upp i dessa skolor motverkar mobbning då eleverna blir sedda, trygga och får sin skolgång i en lugn miljö som främjar inlärning. Att ha en genomtänkt pedagogisk linje genom hela skolgången där lärarna kan samverka ökar undervisningens kvalitet och resulterar med stor sannolikhet i bättre kunskaper och högre meritvärde än om dessa elevers skolgång ska brytas mitt i puberteten.

Utöver de satsningar som gjorts från politiskt håll för att lösa situationen på Tallbohovskolan så har även föreningslivet engagerat sig stort för att stötta skolans elever. Matinou Inoussa, från föreningen IF WASA, beskriver hur föreningen engagerat sig för skolan och dess elever med bland annat läxhjälp och olika former av fotbollsskolor under både sommar och vinter. I föreningens verksamhetsplan finns fler exempel på vad föreningen redan gör samt vilka målsättningar som finns för vad de vill fortsätta göra samt börja göra framöver för närområdet och dess ungdomar.

Allt som krävs är lite mer resurser och insatser på skolan och fler aktörer som vill se möjligheterna och tillgångarna på Tallbohovskolan istället för att stänga ut och sätta en stämpel som hopplöst fall med ständigt hot om nedläggningar.” – Matino Inoussa

Det är inte bara inom Barn- och ungdomsförvaltningens områden som högerstyrets budget skapar nedskärningar. I Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamhetsområden ska 1,5 miljoner kronor omfördelas. Den 8/12 fattas beslut om huruvida insatser för att stärka i socialt utsatta områden ska upphöra inom förvaltningen eller inte. I dessa föreningar har det arbetats med läxläsning, verksamheter riktade mot hemmavarande mammor med småbarn med mera. Man hänvisar till verksamheter inom Barn- och ungdomsförvaltningens områden istället, som till exempel kommunala fritids med mera. Vi vet att alla i socialt utsatta områden inte kommer att få det de behöver där, dessa föreningar är nödvändiga då de tar ett stort socialt ansvar och enligt oss i Vänsterpartiet egentligen skulle behöva ännu mer ekonomiskt stöd.

Dessa 1,5 miljoner kronor ska istället täcka kostnaderna för de allmänna besparingskraven på alla nämnder som påförts av Alliansen. Det kommer bli ett hårt slag för föreningar som exempelvis Unga Örnar och Verdandi.

Från Vänsterpartiets sida arbetar vi i båda ärendena, i första hand för en bordläggning i då vi anser att det behövs mer tid för att bilda opinion och få ärende avslagna. Vi i Vänsterpartiet tycker det är orimligt att ta från de som behöver det mest för att ge ännu mer år de som redan har.

Mia Söderlind (ersättare i Barn- och Ungdomsnämnden)
Göran Hillman (ordinarie ledamot i Kultur- demokrati- och fritidsnämnden)
Johanna Segerheim (ersättare i Kultur- demokrati- och fritidsnämnden)

Dela den här sidan:

Kopiera länk