Nyheter

En folkomröstning riskerar att skapa motsättningar och hat

På kommunfullmäktige i måndags debatterades en motion från SD om att införa ett lokalt tiggeriförbud. Då kom även namninsamlingen om en folkomröstning mot tigger upp, som bl.a. har bedrivits av SD:s kommunfullmäktigeledamöter.

Vänsterpartiet anser inte att fattiga människors försök att få ihop pengar för sina barns skolgång och anhörigas grundläggande behov är en lämplig fråga att folkomrösta om. Det riskerar enbart att piska upp hat och hätska stämningar som i förlängningen t.o.m. kan leda till våldshandlingar mot en liten grupp fattiga människor. Att använda 2-3 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för att genomföra en folkomröstning som riskera skapa motsättningar och hat vore djupt oansvarigt. Det finns väsentligt viktigare frågor att diskutera och lösa i Järfälla än att fokusera på ett fåtal fattiga människor som genom EU:s fria rörlighet kommer hit och ber om en slant för sin familjs överlevnad. Istället för folkomröstning kan de partier som tror på idén att förbjuda fattigdom söka väljarnas stöd i kommunalvalet 2022. Vi är övertygade om att de 54 000 röstberättigade i Järfälla som inte krävt folkomröstning har en mer human och mänsklig syn på mänsklighetens förmåga att bekämpa fattigdom utan att förbjuda fattiga att be om hjälp.

Dela den här sidan:

Kopiera länk