artikel

Många vill prata om välfärden

I lördags var Vänsterpartiet i Järfälla åter i Jakobsbergs centrum och delade flygblad och samlade namnunderskrifter för kravet Inga vinster i välfärden. En av dem var Frans van Don, som är ersättare i Järfällas Miljö- och Bygglovsnämnnd. Hur gick det Frans?foto Frans van Don mfl

I lördags var Vänsterpartiet i Järfälla åter i Jakobsbergs centrum och delade flygblad och samlade namnunderskrifter för kravet Inga vinster i välfärden. En av dem var Frans van Don, som är ersättare i Järfällas Miljö- och Bygglovsnämnnd. Hur gick det Frans?

– Det kändes bra. De flesta vet vad det handlar om och ville läsa flygbladet och många skrev på namninsamlingen. Framförallt var det många som ville prata. Det finns ett behov av att prata politik nu, större än tidigare och ofta blev det långa samtal och det är ju viktigt att man tar sig tid att prata med folk. En del är entusiastiska över att vi är ute och vi fick flera nya kontakter.

– Det är tydligt att kravet inga vinster i välfärden har stöd långt utanför Vänsterpartiet och många är intresserade av välfärdsfrågan, som ju diskuterats mycket det senaste året. Flera tog upp hur fel det är med Fas 3 och att Fas 3-sysslorna borde ersättas med riktiga jobb och med riktig lön. För det finns ju många behov på arbetsmarknaden också. Det är viktigt att förklara konkret vad vinst i välfärden innebär, för dig och mig, att våra skattemedel går ner i fickorna på ägarna, och vad det betyder för samhället. Jag tycker att kampanjen mot vinst i välfärden är bra. Man skulle kunna höja kvaliteten i välfärden om alla skattepengar gick in i verksamheten och inte läckte ut till de privata ägarnas privatkonsumtion!

Bilden: Frans van Don till höger

Dela den här sidan:

Kopiera länk