artikel

Nu visar Sverigedemokraterna färg!

Hamid Nakhaeizadeh representerade Vänsterpartiet på kommunfullmäktige den 4 november som handlade om budgeten för nästa år.

– Det var ett långt möte och nu visade plötsligt SD färg! De hade för första gången ett eget budgetförslag, som egentligen inte var ett budgetförslag eftersom stora områden som skola, sjukvård, äldreomsorg, förskola och så vidare inte fanns med. Det handlade om hat. De vill trappa ned mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. De anger felaktiga uppgifter om socialkostnaden för personer med utländsk bakgrund och liknande. Det är inte en ekonomisk plan i vanlig mening utan ett angrepp på invandringspolitiken.IMG_1395

– Det var ett långt möte och nu visade plötsligt SD färg! De hade för första gången ett eget budgetförslag, som egentligen inte var ett budgetförslag eftersom stora områden som skola, sjukvård, äldreomsorg, förskola och så vidare inte fanns med. Det handlade om hat. De vill trappa ned mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. De anger felaktiga uppgifter om socialkostnaden för personer med utländsk bakgrund och liknande. Det är inte en ekonomisk plan i vanlig mening utan ett angrepp på invandringspolitiken.

– den fascistiska och mörka människosynen syns tydligt och klart i deras budgetförslag. Alla övriga partier i fullmäktige reagerade starkt mot det och deras grymma människosyn. Jag tycker att det nu är ett bra tillfälle att diskutera deras politik när de öppet redovisar sina förslag. Det är inte mänskligt att sortera människor på det sätt som SD gör, att prioritera bort en del människor av ekonomiska skäl.

– I övrigt hade alliansen, V, S och Mp egna budgetförslag. Vänsterpartiet betonade det mångkulturella Järfälla, vilket SD ifrågasatte om det kunde vara ekonomiskt bra. Vänsterpartiets gruppledare Bo Leinerdal svarade att mångkultur på sikt blir en tillgång för Järfälla, inte en kostnad. De flesta med utländsk bakgrund i Järfälla är välutbildade och jobbar och betalar skatt! Punkt slut!

Bilden: Hamid Nakhaeizadeh

Dela den här sidan:

Kopiera länk