artikel

Fortsätter marknadiseringen?

Tidigare under mandatperioden har alliansen i Järfälla i Kultur- och fritidsnämnden föreslagit att det ska införas en kulturpeng och en fritidspeng. Men frågan diskuterades aldrig i nämnden, eftersom det inte fanns medel i budgeten för det. Nu återkommer alliansen i frågan och har avsatt 2 miljoner i budgeten för 2014. Hemsidan fick en intervju med Göran Hillman, som sitter i nämnden för V.

Vad säger ni om förslaget?

–          Vi är helt emot det. Vi vill inte ha en marknadisering av kulturen och fritiden på samma sätt som vi fått på skolområdet. Det finns en uppenbar risk att kommunens egna verksamheter utarmas på liknande sätt som i de kommunala skolorna.

Vad innebär det mer konkret?

–          Var och en får en kultur- respektive fritidspeng, till exempel 700 kronor per år i fritidspeng. Fler aktörer ska kunna erbjuda alternativ. Det kan vara privata företag, studieförbund och andra. Först ska de dock auktoriseras av en tjänsteman på kommunen. Om man använder en annan aktör än kommunen ska man skicka in kvittot till kommunen, som sen vidarebefordrar det till företaget. Det kommer att öka administrationen och kostnaderna för man måste anställa några att sköta detta.

Hur har anslagen sett ut de senaste åren?

–          Kulturen har inte fått någon ökning alls, knappt ens så det har täckt inflationen. Nu säger man för första gången att man kan ge mer pengar totalt genom marknadiseringsförslaget. Istället för att kunna använda en fast summa till kultur och fritid per person så vore det bättre att höja anslaget från kommunen så att den bra verksamhet vi har i kommunen kan utvecklas.

När kommer ett beslut att tas i frågan?foto Göran Hillman

När kommer ett beslut att tas i frågan?

–          Det blir ju när man tar budgeten för 2014 för Järfälla i november. Vill man protestera mot förslaget så kan man skriva till Kommunstyrelsen i Järfälla kommun redan nu!

Foto: Göran Hillman

Dela den här sidan:

Kopiera länk