artikel

Inget Feministiskt självförsvar på gymnasiet

Vänsterpartiet beklagar att man väljer att avslå motionen om Feministiskt självförsvar. Vi ville med motionen uppmärksamma tjejer i tonåren som är särskilt utsatta för sexistiska handlingar och uttryck, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Dessa trakasserier börjar tyvärr allt tidigare och det är därför viktigt att diskutera frågorna redan i skolan.

– Utbildning för tjejer i feministiskt självförsvar är idag en angelägen uppgift för skolan att fylla. Många unga flickors vardag är fylld av rädsla, undergivenhet och fruktan för övergrepp, menar Berivan Öngörur (v).

– Att erbjuda unga tjejer utbildning i feministiskt självförsvar handlar om fysiskt och psykiskt självförsvar, inte om att lära sig slåss. Det handlar om att tjejer ska veta om att de har rätt till sin egen kropp och att de inte ska tolerera kränkningar. Det handlar om att lära sig använda sitt kroppsspråk och sin röst så att man stärker sitt uppträdande och sitt självförtroende. Det gäller att undvika att hamna i farliga situationer och om man väl hamnat där att kunna ta sig därifrån. Det finns många myter och missuppfattningar om vad feministiskt självförsvar är. 

– Feministiskt självförsvar går inte ut på att lära kvinnor att slåss fysiskt eller att göra kvinnor våldsamma. Feministiskt självförsvar handlar inte om att sparka och slå, om att fysiskt slå tillbaka. Feministiskt självförsvar handlar om att ge kvinnor och tjejer en handlingsberedskap inför det våld som redan finns och som utövas mot kvinnor och tjejer på grund av deras kön. Våldet finns – män och pojkar utsätter dagligen kvinnor och tjejer för det. Feministiskt självförsvar är ett sätt att förhålla sig till det våldet, säger Berivan Öngörur.

– Jag tycker att det är synd att man väljer att avslå motionen. Vi kan konstatera att så länge unga kvinnor i kommunens skolor är utsatta för trakasserier måste något göras för att ge dem självförtroendet och styrkan att stå emot denna behandling. Det hade vi velat att man gjorde här i Järfälla kommun, avslutar Berivan.

Dela den här sidan:

Kopiera länk