artikel

Svar på interpellationen Stoppa nedläggningen av närakuten

Efter mycket om och med så kom äntligen ett svar från kommunalrådet Eva Lennström (m) om nedläggningen av närakuten.

"Berivan Öngörur har interpellerat mig om jag avser att uppvakta Stockholms läns landsting angående Järfällabornas behov av en fungerande närakut.

Ja, jag har förvissat mig om att vi Järfällabor kommer att få en väl fungerande och lätt tillgänglig vård, även efter att närakuten i nuvarande form försvinner.  Det kommer i framtiden att bli husläkarna som kommer att få ansvaret för medborgarnas vård även utanför kontorstid. Flera nya vårdgivare har visat intresse för att starta husläkarmottagningar i Järfälla, vilket är mycket glädjande.

Vad gäller närakuten, så skulle jag självklart helst vilja att den finns kvar. Jag vill ju Järfällabornas bästa och vore det möjligt skulle jag helst vilja ha ett fullskaligt akutsjukhus här.  Jag är dock övertygad om den nya lösningen kommer att bli bra, när den har genomförts och satt sig.  Närakuten kommer heller inte att läggas ned förrän det finns en fungerade husläkarjour på plats. Därför har också Närakuten i Jakobsberg fått förlängd öppettid i första hand till den 31 mars. Dessa och andra frågor har jag och representanter för de övriga Allianspartierna diskuterat med representanter för Alliansen i Stockholms läns landsting."

Det återstår att de vad konsekvenserna blir av borgarnas ständiga nedskärning i vår offentliga välfärd i Järfälla och Sverige. Kom gärna och lyssna till diskussionen på Kommunfullmäktige ikväll måndag 8 oktober kl. 18.

Dela den här sidan:

Kopiera länk