artikel

Stoppa nedläggningen av närakuten i Jakobsberg!

Jakobsbergs närakut är en väl fungerande närakut till stor nytta för invånarna (se bifogad sammanfattning av verksamhetsberättelse för 2006). Den avlastar vårdcentralerna och ökar tillgängligheten till vården. Närakuten tar emot ambulanser, har ett mycket bra samarbete med barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Jakobsbergs sjukhus vilket gynnar de sjuka barnen.

Äldre patienter kan läggas in omedelbart på geriatriska avdelningen och slipper omvägen över Danderyds akut. Närakuten är en mycket viktig del av det lokala sjukvårdsutbudet i Jakobsberg.

Men nu har den moderatledda alliansen beslutat att lägga ner närakuten. Äldre i behov av geriatrisk hjälp måste då först ta sig till akuten på Danderyds sjukhus för att sedan åka tillbaka till Jakobsbergs sjukhus.

Boende i Jakobsberg som framöver behöver besöka en närakut måste krångla sig från Jakobsbergs centrum in till T-centralen för att där byta tåg till Danderyds sjukhus. Nedläggningen av Jakobsbergs närakut bevisar återigen att borgerlig sjukvårdspolitik är nedläggningar med ökande köer som följd.

Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet Eva Lennström (m):

  1. Om du, i likhet med dina kamrater i Landstinget, tycker att det är rätt att lägga ner närakuten i Jakobsberg?
  2. Om nej, hur avser du i så fall agera för att behålla närakuten?
  3. Och avser kommunalrådet att skriva under de massiva protestlistorna mot nedläggningen av närakuten?

Berivan Öngörur (v)
2007-08-17

BILAGA 1.

ÅRSBOKSLUT per 2006-12-31
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Närakuten Jakobsberg

Sammanfattning

"Närakuten har under 2006 utvecklat och förfinat metoder och ytterligare stärkt kompetensen inför uppdraget att omhänderta patienter med akut sjukdom eller skada. Vi har ett gott samarbete med akutsjukhusen främst Danderyds akutklinik och Astrid Lindgrens barnsjukhus med målet att kontinuerligt utveckla samarbetet och utbytet av kunskap med patienten i fokus. Vårdproduktionen har under året ökat.

Närakutens samarbete med ambulansverksamheten vidareutvecklas och vi har idag ett bra system med telefonkontakt innan leverans av patient. Under året har också samarbetet med geriatriken fallit på plats och fungerar nu med stor smidighet för patienterna som ofta kan erbjudas direktinläggning på geriatrisk vårdavdelning. Även samarbetet med övriga vårdgivare i området fungerar bättre med säkrare och tydligare rutiner.´

Arbetet med att ta fram lokal vårdprogram vid akut omhändertagande har pågått intensivt under året med gott resultat. Vi har i samarbete med akutkliniken på DS säkrat våra rutiner vid omhändertagande av patienter med hjärtpåverkan både den kliniska bilden och genom utökade provtagningsmöjligheter. Dessa rutiner har tydliggjort vilka patienter som med säkerhet skall skickas vidare för akut omhändertagande på akutsjukhus.

Sjukvårdsrådgivningen har säkrats kontinuerligt via beslutstödet i Tele råd och därmed även dokumentationen av inkommande samtal. Även under 2006 har vi sålt sjukvårdsrådgivning/telefonpassning under vissa tider och dagar till en vårdcentral i området vilket vi fortsätter med.

Verksamheten blev under året miljöcertifierad. Närakuten har även aktivt via specialutbildad rök avvänjare varit mycket aktiv under året med att erbjuda grupputbildning i ämnet med mycket gott resultat.

Verksamheten har aktivt deltagit i influensavaccineringen samt erbjuder viss rese vaccinering efter bokad tid. Målen för verksamheten har uppfyllts besöksmässigt och tillgänglighetsmässig. Verksamheten följer den ekonomiska prognosen."

Dela den här sidan:

Kopiera länk