artikel

Feministiskt självförsvar som fritt val i gymnasiet

De senaste åren har flera undersökningar visat att unga kvinnor ofta utsätts för sexuella trakasserier. Att bli kallad för nedsättande omdömen grundade på kön tillhör dessvärre vardagen för många av dem. Även ovälkomna fysiska närmanden är vanliga.

JämO har gjort en enkätundersökning med högstadieelever som visar att 69 % av tjejerna har kallats "hora", "bitch" och "luder", att 61 % av tjejerna blivit tafsade på baken och att 41 % av tjejerna har tafsats på brösten.

Enligt BRÅ (brottsförebyggande rådet), är sexuellt ofredande den typ av sexualbrott där anmälningarna ökat kraftigast under nittiotalet och fram till idag. För övrigt visar statistik från BRÅ att antalet polisanmälda sexualbrott nästan har fördubblats under de senaste tio åren. Även mobbningen, som i första hand sker i skolan, bedöms av BRIS (Barnens Rätt i Samhället) bli grövre och mer sexualiserad.

Många unga kvinnors vardag är fylld av rädsla, undergivenhet och fruktan för övergrepp. Det är resultatet av ett samhälle där kvinnor ofta är underordnade män. Ett av de yttersta uttrycken för detta är att kvinnan inte ens anses äga rätten till sin egen kropp. Vi anser att det är oerhört viktigt för unga kvinnor att i grupp få möjligheten att samtala om sina erfarenheter och därmed inse att de inte är ensamma om att drabbas. Det handlar om att få sätta ord på vad man upplevt och att se det strukturella i mäns trakasserier av kvinnor. De unga kvinnorna måste inse att man själv aldrig bär ansvaret för ett övergrepp och få kunskap om vilka rättigheter de har. Feministiskt självförsvar är en metod för att stärka tjejers och kvinnors självförtroende, att lära sig att sätta värde på sig själv och att våga och kunna ta sig ur en hotfull situation. Det man lär sig är att använda sin röst för att värja sig mot hot, att sätta gränser med kroppsspråket och enkla fysiska självförsvarstekniker för att kunna slå sig fri om man blir angripen.

En vanlig invändning mot att erbjuda självförsvar i skolan är att det är fel att lära ut att använda våld. Feministiskt självförsvar handlar lika mycket om psykiskt som fysiskt självförsvar. Feministiskt självförsvar är främst en metod för att skapa en känsla av att man har rätt till sin egen kropp, att man är värd att försvara och att man inte ska tolerera kränkningar. Skolan ska inte lära ut hur man slåss i allmänhet. Det gäller i första hand att undvika att hamna i en farlig situation och om man väl hamnat där kunna slå sig fri. Det handlar alltså i första hand om att avvärja våld.

Vi i Vänsterpartiet lägger också andra förslag som syftar till att bryta kvinnors underordning och skapa ett jämställt samhälle. Men vi kan också konstatera att så länge unga kvinnor i kommunens skolor är utsatta för trakasserier måste något göras för att ge dem självförtroendet och styrkan att stå emot denna behandling.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att;

uppdra åt utbildningsnämnden att erbjuda feministiskt självförsvar som en kurs i elevernas fria val i gymnasieskolan

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Berivan Öngörur (v)

Järfälla 2007-01-25

Dela den här sidan:

Kopiera länk