artikel

Kultur och Fritid för alla generationer

Vänsterpartiet vill föra en kulturpolitik som leder till att fler människor deltar i fler former av kultur. Allra främst vill vi satsa på barn och ungdomar – de åldersgrupper där samhället via skola och förskola verkligen når alla med sina satsningar.
Skolan bör ta in kulturen i sitt ordinarie arbete, i alla olika ämnen på schemat. Vi vill stärka individens behov av att behärska sina uttrycksmedel och bli konstnärligt skapande och samtidigt ge alla möjligheter att ta del av kulturens alla uttryck. Det förutsätter en stark och mångfaldig kulturpolitik och ökade resurser.

Samlingslokaler är en förutsättning för ett aktivt kulturliv och är av stor vikt för att demokratin ska fungera. Det gäller lokaler för olika möten och amatörkulturaktiviteter, såsom replokaler och scener för framträdanden.

Kommunen måste aktivt stödja Järfälla rika föreningsliv, dels genom rimliga ekonomiska förutsättningar men också genom bättre dialog med föreningslivet. Idrottsrörelsen bedriver ett viktigt arbete bland barn och ungdomar. Det är viktigt att flickor och pojkar ges lika förutsättningar att bedriva idrott. Genom byggandet av idrottshallen i Kallhäll utökas möjligheterna för idrottsutövandet.

Vi vill att varje kommundel skall ha en konstgräsplan för fotboll och genom allvädersbanor på Bolindervallen skapa bättre förutsättningar för friidrotten. I planeringen av Barkarbystaden vill vi att ett idrottsområde skapas.

Vänsterpartiet anser att skolbiblioteken bör skrivas in i kommunernas skolplaner. De ska ges möjlighet att fungera så att de stimulerar till läsning även utanför skolundervisningen. Även förskolan bör ha bibliotek. Vi vill värna och utveckla folkbiblioteken och stoppa nedläggningen av filialer. Bo Leinerdal 2:a namn på Kommunfullmäktigelistan

Läs mer om Vänsterpartiets valfrågor i vårt punktprogram här!

Dela den här sidan:

Kopiera länk