artikel

Ett tryggt och hållbart Järfälla

Sedan valet år 2002, styrs Järfälla av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Trots ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkterna har vi inte bara lyckats bibehålla men även utveckla vår sociala välfärd, öka tryggheten och vidta åtgärder som på sikt kommer att förbättra miljön i Järfälla.
Detta arbete har varit möjligt tack vare ett ansvarsfullt politiskt samarbete, tydligt ledarskap och professionella tjänstemän. Vi bildar inte bräckliga allianser som ger sken av att vara eniga tack vare stora satsningar på mediejippon. Vårt budskap till väljarna är tydligt; vi vill fortsätta samarbetet, om vi får väljarnas förtroende, för ett tryggt, rättvist och hållbart Järfälla även efter valet.

Vi har avbrutit borgarnas experiment med skattesänkningar och istället valt att kombinera ökad välfärd med en sund ekonomisk politik. Sist borgarnas satt vid makten kunde vi beskåda ett stort budgetunderskott och neddragningar på både välfärd och miljö. Idag kan vi stolt visa upp en positiv ekonomisk utveckling med ett överskott på omkring 40 miljoner kronor.

Vi har fördjupat demokratin med bland annat medborgarförslag till kommunfullmäktige, ökat och förbättrat den kommunala informationen, infört årlig demokrativecka i skolorna samt öppnat upp nämnd- och kommunstyrelsemöten. Arbetet med elevinflytande och ungdomsdemokrati har förstärkts. Integrationsarbetet har stärkts genom en antagen integrationspolitisk plan samt tillförts 9 miljoner kr. Detta arbete leds och samordnas av en beredningsgrupp direkt underställd kommunstyrelsen.

Tryggheten i kommunen har höjts genom ökad klottersanering och gallring samt fler trygghetsvärdar. Vi har utsett en trygghetssamordnare som ska se över trygghetsarbetet i kommunen. Samordningen mellan våra tre största nämnder har stärkts för att bättre möta och stödja våra ungdomar där Förebyggande enheten, Ungdomsslussen och resurscentrum är några goda exempel. Till det förebyggande arbetet bör även nämnas de stora satsningarna på kultur och fritid, där ny sporthall i Kallhäll, ett ungdomens hus, ett nytt kulturcentrum och andra friidrottsplatser och planer ingår.

Trygghet är att ha ett arbete att gå till och därför drar vi nytta av möjligheterna som Plusjobb ger och har ökat antalet OSA-lag. Men trygghet är också rätten till bostad och vi kommer att fortsätta bygga nya bostäder, i första hand hyresrätter. Rom byggdes inte på en dag, det finns mycket kvar att göra.

Vi är stolta men inte nöjda. Vi vill inte återgå till borgarnas med skattesänkningar på bekostnad av den sociala tryggheten och miljön. Vi har sett det förr och vi vill inte se det igen.

Lotta Håkansson-Harju (s), Kommunstyrelsens ordf.
Göran Hillman (v), Gruppledare
Lars Rylander (mp), Gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk