artikel

Fler behövs inom offentlig sektor!

Sedan 1990-talets början har mycket personal försvunnit ur de viktiga välfärdsverksamheterna. Bara inom vården och äldreomsorgen jobbar idag ca 200 000 färre än år 1990.

De flesta av oss märker av bristerna genom att barnen går i för stora grupper på dagis, att man får vänta på äldreomsorg eller att polisen inte har tid att utreda brott t ex. Vill vi ha en väl fungerande välfärd som motsvarar de behov som finns måste vi anställa fler.

Många ställer sig frågan om vi verkligen råd med det? Frågan är om vi har råd att låta bli? Idag kostar arbetslöshet, sjukskrivningar och utebliven vård och behandling enorma summor pengar för samhället. Att anställa personal i viktiga verksamheter är en investering, inte en kostnad. Det innebär stora vinster för hela samhället om fler kommer i arbete, vi får bättre fungerande vård, barnomsorg, skola, hemtjänst, narkomanvård, osv.

Ur ren budgetsynpunkt är en rimlig uppskattning att 200 000 nya jobb skulle innebära en utgift på cirka 45 miljarder på fyra år. Det kan jämföras med att de borgerliga partierna lovat att sänka skatterna med cirka 80 miljarder bara de två första åren efter valet!

Vi menar att det inte finns någon motsättning mellan offentliga och privata jobb. Det försvinner inga jobb från den privata sektorn bara för att fler anställs i den offentliga. Det stora problemet i Sverige idag är att cirka 250 000 personer är öppet arbetslösa – inte att det saknas arbetskraft. Tvärtom är det så att konsumtionen ökar om fler arbetar istället för att vara arbetslösa. Fler kommer då att ha råd att handla mer, äta på restaurang, åka taxi osv., vilket är bra för de privata företagen. En del av dessa jobb kan tillsättas direkt, men många är kvalificerade arbeten som kräver utbildning. Man blir inte sjuksköterska eller lärare över en natt. Det är behoven som ska styra, och det kommer nog att ta några år att utbilda tillräckligt mycket personal för att fylla de behoven.

Naturligtvis betyder 200 000 nya jobb en avsevärt minskad arbetslöshet, även om den satsningen inte ensam kan lösa hela problemet. För det krävs också att Sverige får en annan inriktning på den ekonomiska politiken som sätter full sysselsättning före inflationsbekämpning. Vill du fördjupa ytterligare i Vänsterpartiets krav på 200 000 nya jobb inom offentlig sektor, ladda ner dokumentet nedan.

Du kan även ladda ner och läsa Vänsterpartiets förslag till ekonomiskt-politiskt policydokument genom att klicka här!

Dela den här sidan:

Kopiera länk