artikel

Politisk schizofreni?

Att Moderaterna med Reinfeldt i spetsen lider av politisk schizofreni är det ingen tvekan om. Med hjälp av en armé mediastrateger försöker Reinfeldt framställa moderaterna som det nya arbetarpartiet och övertyga det svenska folket om att man kan få vänsterpolitik om man röstar på ett högerparti.
Detta är inte konstigt. Under min kurs i marknadsföring fick jag också lära mig att med en god och välplanerad marknadsföring ”kan man sälja is till eskimåer”. Moderaterna må vilja sälja in sin mjuka mittenpolitik men deras politiska ställningstaganden och förslag talar sitt tydliga språk, klassisk högerpolitik.

Ni har säkert redan hört moderaternas "det ska inte löna sig att vara sjuk" politik och deras förslag om att sänka sjukersättningen till 65 %, med inga undantag för svårt sjuka. De har även förslag om sänkt a-kassaersättning till samma låga nivå för att skapa fler arbetstillfällen. Den sjuka ekvationen får moderaterna själva förklara för det svenska folket. De får också förklara sitt försvar av brott mot folkrätten och den folkrättsvidrig israeliska ockupationspolitiken och byggandet av muren i Palestina under den senaste utrikesdebatten i riksdagen.

En tydlig skiljelinje i moderaternas politik fick vi också smaka på under det senaste kommunstyrelsemötet i Järfälla. Eva Lennström, kommunalråd (m) underhöll sig själv genom hela sammanträdet med att ständigt påpeka hur ”roligt” det var att vi hade med en skrivning om att ”arbete för ett tryggare Järfälla ska genomsyras av ett tydligt genusperspektiv” i vår majoritetsskrivelse till budgeten. Det var inte meningen att vara rolig. Men eftersom Eva Lennström inte verkar se seriositeten i denna fråga och uppenbarligen brister i kunskap om vad genusperspektiv är, tar jag mig rätten att kort förklarar varför denna fråga är av stor vikt för oss.

I budgeten för 2006-2007 avsätter vi dels över 2 miljoner kr på klottersanering, gallring av buskar och träd mm för att motverka otryggheten och dels inrättar en särskild ansvarig funktion/tjänst för att samordna trygghetsfrågorna i kommunen. Att detta trygghetspaket och allt annat värdefullt arbete som redan utförs av personer i Järfälla ska genomsyras av ett tydligt genusperspektiv är inte konstigare än vi menar att man alltid ska analyserar och problematisera verksamheter och förslag utifrån båda könens behov samt utforma åtgärder för att motverka ojämlika villkor som kan bero på mäns och kvinnors olika sociala roller eller på en ojämn maktfördelning mellan könen. Och det är inte heller konstigare än att vi har ett barnperspektiv på våra verksamheter och förslag. Den enda skillnaden är att man med genusperpektiv menar att man bör ta hänsyn också till den andra halvan av befolkningen, alltså kvinnor och deras erfarenheter.

Det är inget nytt att kvinnor och män uppfattar otrygghet på olika sätt, utan att för den delen skilja sig i betydelsen av trygghet. Kanske för att det vi ser en ökning av det sexualiserade våldet mot kvinnor som aldrig förr. Bara år 2004 anmäldes 2 152 våldtäkter och 2 068 fall av grov kvinnofridskränkning i det offentliga rummet. Detta i sig är en otrygghet som många kvinnor bär på och som vi måste ta på största allvar.

Berivan Öngörur
Politisk sekreterare (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk