artikel

Visst är vi demokrater!

Det är intressant hur Eva Lennström (m) utnämner sig själv till en lokal ”demokratipolis” som ska utkräva ansvar från Vänsterpartiet i Järfälla åt Järfällaborna.
Hon tror sig nämligen veta att alla Järfällabor vill ha ett svar från de lokala vänsterpartisterna om vi är demokrater eller inte.

Svar på insändare "Är Järfällas vänsterpartister demokrater eller Ohly-ister"? av Eva Lennström (m)

Som Vänsterpartister välkomnar vi en diskussion om demokrati. Det är dock lite ironiskt att det ska komma från Moderata samlinspartiet, ett parti som under historiens gång och även idag konsekvent röstar emot ökad demokrati. Allt ifrån motståndet mot den allmänna rösträtten och rösträtt för kvinnor till att vara det enda riksdagsparti som stod utanför kampen mot apartheid i Sydafrika och genom sitt och likasinnade högerpartiers agerande förlängde apartheidregimen och därmed miljontals människors lidande under förtryck. Ett parti som bevisligen har svårt att dra en tydlig gräns mot högerextrema och främlingsfientliga krafter i Sverige och internationellt.

I Järfälla har moderaterna motsatt sig en utveckling av demokratin genom sitt motstånd mot pågående demokratiprojekt. De röstade emot förslaget att ge medborgarna i kommunen rätt att lägga medborgarförslag. Moderaterna i Järfälla är även emot att genom öppna kommunstyrelsemöten öka insynen för medborgarna i kommunens angelägenheter. Med andra ord, moderaternas demokratisyn imponerar inte och kan starkt ifrågasättas. Men alla demokratiska partier i Sverige har genom historien begått misstag. Till skillnad från moderaterna har vi övriga demokratiska partier i varierande grad och omfattning tagit avstånd från de felaktiga åsikter vi under historiens lopp haft.

Vänsterpartiet har i full öppenhet, 1993 i den s.k. vitboken, redogjort för de historiska misstagen. Vår lärdom är att upprepa och understryka den självklara principen att demokratin alltid är en överordnad princip. Svaret på frågan om vi är demokrater är enkelt och borde inte vara någon nyhet för Eva. Om hon deltog på genomförda demokrativeckorna i kommunen, kunde hon vid något skolbesök höra hur vi redogjort för den samstämmighet som finns om demokratins grunder bland partierna i kommunen. Däremot skiljer vi partier oss åt genom olika syn på hur demokratin kan breddas och utvecklas.

Vänsterpartiet anser att demokratin skall utvecklas till att omfatta människors vardag och att det därför är viktigt att hitta former för människors aktiva deltagande i det vardagliga samhällsbygget. Vi anser att demokratin även måste omfatta ekonomins område och vill diskutera formerna för att utveckla den ekonomiska demokratin. I frågan om vad olika vänsterpartister väljer att kalla sig, vill vi hänvisa till våra grundlagar, där även den politiska åsiktsfriheten ingår. Vi respekterar dessa grundlagar.

Men Eva kanske vill göra som i Turkiet, där man i konstitutionen reglerar vad människor får och inte får kalla sig?

Göran Hillman – Kommunfullmäktigeledamot och Gruppledare
Bo Leinerdal – Kommunfullmäktigeledamot
Ann Persson – Kommunfullmäktigeledamot Naile Aras – Kommunfullmäktigeledamot

Dela den här sidan:

Kopiera länk