artikel

EMU är inget solidaritetsprojekt

Det är lustigt att se hur ja-förespråkarna förskönar bilden av EMU till att vara ett solidaritetsprojekt. Vissa går till och med så långt som att kalla det ett vänsterprojekt.
EMU är och har aldrig varit ett vänster- eller solidaritetsprojekt. Inför och under toppmötet i Maastricht 1991 när EMU förhandlades fram dominerade högern politiken i de flesta stora EU-länderna. Detta tillsammans med en annan politisk strömning, nämligen viljan att omvandla EU till en stark överstatlig union och storföretagens resursstarka lobbyorganisation AMUE, färgade starkt EMUs utformning.

Att hävda att EMU skulle vara ett solidaritetsprojekt som syftar till att minska kapitalets makt eller att fördela makten mellan fattig och rik är helt enkelt inget annat än tomt tugg. Tvärtom. Själva syftet med EMU är att förhindra regleringar av kapitalmarknaden. Dess regelverk förbjuder åtgärder som hindrar den fria rörligheten av valutor, vilket även betyder att det förhindrar EMU-länderna att vidta åtgärder mot valutaspekulation. Den ekonomiska politiken ligger i EUs fördrag för att hindra människor att välja en annan politik. Det är nämligen väldigt svårt att ändra i EUs grundlag. Det kräver att alla EU-länder röstar om förslaget i sina respektive parlament. Inte nog med det så har alla EU-länder vetorätt. Det betyder att ett enda land kan stoppa hela förslaget. EMU kräver att medlemsländerna samordnar sin ekonomiska politik. Detta sker genom konvergenskriterierna inför ett medlemskap och stabilitetspakten när man väl är medlem i EMU.

Ett ja till EMU den 14 september betyder att vare sig det svenska folket röstar fram en konservativ eller socialdemokratisk regering så kommer de att bedriva samma ekonomiska politik. Då kan vi ju lika bra slopa riksdagsvalen! Sanningen är den att i EMU kan de borgerliga partierna och delar av socialdemokratin bedriva en ekonomisk politik som de inte fått gehör för i Sverige på EU nivå. En ekonomisk politik med försämring av arbetsrätten, nedskärning av den offentliga sektorn och minskad makt till folkvalda att bedriva en ekonomisk politik i enighet med vad det svenska folket vill ha som resultat. Visst, ensam är inte stark. Men att vara i fel sällskap kan vara förödande!

Berivan Öngörur
Politisk sekreterare (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk