• Hem
  • Rädda Jakobsber...
sida

Rädda Jakobsbergs sjukhus (forts.)

Den 5 december 2017 beslutade landstingsfullmäktige om budgeten för 2018. Däri ingick ett beslut om att sälja Jakobsbergs sjukhus.

Historien har sin början några år tidigare. Precis innan valet 2014, där Alliansen förlorade makten i Järfälla kommun, var de snabba att fatta beslut i kommunfullmäktige om en markanvisning till Hemsö AB gällande ett sjukhus de ville bygga i Barkarbystaden. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet tillsammans med S och MP.

Under våren 2015 lade Alliansen i landstinget fram förslaget om att införa vårdval inom geriatrik. Äldre och sjuka människor skulle kunna välja var och av vem de vill vårdas.

I början av 2016 fick Vänsterpartiets ledamöter i landstingsfullmäktige information om att Alliansen vill sälja Jakobsbergs sjukhus. Eftersom det skulle införas vårdval i geriatriken, och Jakobsbergs sjukhus har geriatriska vårdavdelningar, skulle inte sjukhuset behövas längre enligt Alliansen. Dessutom skulle det ju byggas ett privatägt och drivet sjukhus i Barkarby som kunde ta över resterande vård. Värt att notera att detta inte hade föregåtts av någon öppen debatt, kartläggning av vårdbehov eller planering av framtida vårdbehov. Alliansen verkar överlåta till marknaden att besluta om hur sjukvårdens behov ska tillgodoses.

Under 2016 beslutade Alliansen att lägga förslaget om vårdval geriatrik på is eftersom det inte skulle bära sig ekonomiskt.

Vänsterpartiet Järfälla började under 2016 med utåtriktat arbetet för att informera kommuninvånarna om landstingspolitikernas planer om försäljning och nedläggning av Jakobsbergs sjukhus. Det visade sig att Allianspolitikerna hade medhåll av framförallt Socialdemokraterna i Järfälla.

I insändare i lokalpressen påstod moderaterna att Jakobsbergs sjukhus är i dåligt skick och kostar för mycket att rusta upp. Den dåvarande VD:n för Locum, som förvaltar SLL:s fastigheter, menade tvärtom att Jakobsbergs sjukhus har renoverats i omgångar och är i bäst skick av deras mindre sjukhus.

Claes Thunblad, socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Järfälla, gick ut i lokalpressen vid flera tillfällen och gjorde utfästelser gällande den nya privatägda sjukhuset som han inte hade täckning för. Det utlovades att det bland annat skulle bli en närakut, vilket inte är aktuellt. Han förklarade även att det gamla sjukhuset ska rivas för att ge plats åt bostäder.

Den 13 september 2016 beslutade landstingsfullmäktige att ändra kategoritillhörighet på Jakobsbergs sjukhus och att inleda en försäljning. Endast Vänsterpartiet röstade mot förslaget.

I november 2016 arrangerade Vänsterpartiet Järfälla en paneldebatt på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek angående sjukhuset. I panelen deltog: Paul Lindquist, moderat fastighets- och investeringslandstingsråd, Claes Thunblad, socialdemokratiskt kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Järfälla, moderat från kommunfullmäktige i  Järfälla samt Håkan Jörnehed, opositionslandstingsråd för Vänsterpartiet. Bo Leinerdal från Vänsterpartiet Järfälla var moderator.

Moderaterna och socialdemokraterna höll en gemensam linje och ansåg att Jakobsbergs sjukhus gjort sitt och svartmålade både byggnaden liksom dess innehåll.

Vänsterpartiet förde fram ett förslag om att utveckla Jakobsbergs sjukhus och låta det bli ett sjukhus i två byggnader, enligt samma modell som Karolinska i Solna och Huddinge, och låta sjukhuset i Jakobsberg satsa på forskning om åldrandets sjukdomar.

Järfälla kommun växer så det knakar. Till 2030 kommer invånarantalet nästan att fördubblas. Att då sälja ut och riva ett sjukhus ter sig tämligen ogenomtänkt. Dessutom, med tanke på att sjukhuset renoverats, ett oerhört slöseri med skattepengar.

Det är uppenbart att Hemsö tillsammans med Capio inte vill ha konkurrens av ett landstingsägt sjukhus

Under hela 2017 fortsatte gräsrotsarbetet av Vänsterpartiet i Järfälla. Vi samlade namnunderskrifter mot försäljning och nedläggning och många kommuninvånare uttryckte både oro och ogillande inför Alliansens planer.

Inför Landstingsfullmäktiges möte den 5 december uttalade sig tjänstemännen inom SFI, Strategiska Fastighetsfrågor och Investeringar inom SLL angående Jakobsbergs sjukhus. De konstaterade bland annat att “Jakobsbergs sjukhus är, till skillnad mot de två tidigare nämnda fullt uthyrt och välfungerande. Där har SFI tittat på två alternativ vid en försäljning, ett där sjukhuset finns kvar och omkringliggande mark säljs och ett alternativ där sjukhuset rivs på sikt och allt byggs om till bostäder”.

[..]

Att behålla Jakobsbergs sjukhus ger rådighet och skulle kunna ses som ett komplement till det nya sjukhuset i Barkarby, och inte som en konkurrent. HSF ska under hösten återkomma med en mer noggrann redogörelse för behovet. (Psykiatriplatser och vårdplatser för multiresistenta skulle med fördel kunna byggas i ett nytt sjukhus och Jakobsbergs sjukhus skulle kunna behålla sin sammansättning av vård.).

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 5 december 2017 överlämnades en namninsamling med 1200 underskrifter till Paul Lindquist, moderat fastighets- och investeringslandstingsråd. Alliansen röstade för försäljning av Jakobsbergs sjukhus samt flera andra sjukhus samt gamla Karolinska. Vänsterpartiet röstade emot och övriga partier avstod från att rösta.

Nu i februari 2018 har frågan om försäljning av gamla Karolinska tillfälligt stoppats sedan Vänsterpartiet yrkat på en återremiss, sedan det visat sig att nya Karolinska inte rymmer all verksamhet som behövs. Med på beslutet var Socialdemokraterna och den moderatledda Alliansen(!). Bara ett par dagar innan skrev Paul Lindquist på SvD Debatt “Det är med stockholmarnas bästa i fokus som landstinget på tisdagen beslutar om en försäljning av huvudblocket på gamla Karolinska universitetssjukhus.

Det kaos som den moderatledda Alliansen bidragit med under 12 års styre av SLL kan inte undgått många. Det räcker egentligen att säga NKS. Världens dyraste sjukhus men mindre kapacitet än det gamla. Alla dyra avtal. Närmare 1000 stängda vårdplatser på grund av personalbrist orsakad av dålig personalpolitik.

Det har gång på gång visat sig att det privata inte är mycket att lita på när det gäller att driva välfärdsföretag. De är kvar så länge det är lönsamt. Annars drar de och lämnar behövande i sticket. Ett exempel är BB Sofia, som enligt den moderatledda Alliansen skulle fixa förlossningsvården men som efter två år lade ner verksamheten då den inte var tillräckligt lönsamt och lämnade gravida i sticket.

Än är Jakobsbergs sjukhus i medborgarnas ägo. Än kan vi kämpa att det så förblir.

Förslag på vad du kan göra:

  • Skriv under namninsamlingen mot utförsäljning och nedläggning.
  • Bli medlem i Vänsterpartiet.
  • Rösta bort den moderatledda alliansen i landstingsvalet den 9 september i år.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk