Nyheter

Skolbarnen bör ges möjlighet att äta frukost på skolan

Den ökande barnfattigdomen, liksom de ökade sociala klyftorna, är ett faktum i Sverige. Prisökningarna och den försvårade situationen för hushållens ekonomi har lett till att fler barn går hungriga och mer skolmat går åt. En viktig åtgärd för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna för att orka med undervisningen, lek och aktiviteter i skolan är genom att se till att eleverna inte ska behöva gå hungriga när skoldagen börjar.

Vänsterpartiet vill att eleverna i Järfällas skolor ges möjlighet att äta frukost på skolan. Frukost medför lugnare och mer fokuserade elever – men även vinster i form av högre trivsel och bättre gemenskap. Därför lade Vänsterpartiet, som ett första steg ett initiativ i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla, BUN, den 23 mars om att skyndsamt utreda former och kostnader för gratis frukost för Järfällas elever.

Vår representant i nämnden, Pernilla Wallgren, säger: ”I SIFO-undersökning Barnfamiljers ekonomiska svårigheter, gjord av organisationer som Röda korset och Majblomman, slår man fast att det bör vara obligatoriskt för alla skolor att erbjuda skolfrukost till barn och ungdomar. Rapporter duggar tätt med mer information om att skolbarn inte får tillräckligt med mat hemma. Fler äter mer i skolan på fredagar och måndagar, eftersom helgen innebär hunger.
Jag är själv lärare och träffar barn som nu har svårt att tillgodogöra sig undervisningen för att de är hungriga. Vi måste börja se våra barn för vad de är: nästa generation medborgare. Får de en bra och trygg skolgång där vi ger dem de bästa förutsättningarna för att lyckas, får vi i nästa generation välutbildade och trygga vuxna.”

Dela den här sidan:

Kopiera länk