Nyheter

Nu blir det en första anslagstavla i Barkarbystaden (och fler lär det bli)

Det kan tyckas förlegat med fysiska, analoga anslagstavlor i dessa digitala tidevarv. Likväl fyller de en funktion vad gäller att sprida samhällsinformation till kommuninvånarna. Inte minst kommunen använder anslagstavlorna för att informera om diverse aktiviteter.

Barkarbystaden, platsen där det mesta som händer i kommunen sker, saknar ännu anslagstavlor. Kanske ett medvetet val i en modern stadsdel, en miss eller något som skjutits på framtiden. Stadsdelen är i ständig förändring. Men en plats som är färdigbyggd och där det rör sig mycket folk är Stora torget. En utmärkt plats att sätta upp stadsdelens första anslagstavla.

Det var ett av förslagen i en motion från Vänsterpartiet till kommunfullmäktige som bifölls på kommunstyrelsens sista sammanträde 2022. Tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp Barkarbystadens första anslagstavla vid Stora torget samt att se över eventuellt andra lämpliga platser för anslagstavlor i Barkarbystaden.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk