Nyheter
Therese Johansson, gruppledare

Vänsterpartiet ingår samarbetsavtal med Socialdemokraterna och Centerpartiet

Samarbete för ett socialt och ekologiskt hållbart Järfälla

Vänsterpartiet har ingått ett politiskt samarbetsavtal med S och C som syftar till ett stabilt styre som leder Järfälla framåt med grön tillväxt, trygghet och gemenskap. För kommande mandatperiod är skola, äldreomsorg, klimatet, bryta segregation och bekämpa gängkriminaliteten de främsta prioriteringarna.

Inom denna ram utformas en politik för ett socialt och ekologiskt hållbart Järfälla med det gemensamma åtagandet att skapa goda förutsättningar för integration och förstärkt demokratisk delaktighet i kommunen.

Genom samarbetsavtalet kommer vänsterpartiet inneha heltids kommunalråd och har i kraft av valresultatet representation i samtliga kommunens nämnder och styrelser och kommer ingå i nämndernas presidium eller arbetsutskott. I socialnämnden och kompetensnämnden kommer vänsterpartiet tillsätta viceordföranden och i det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget Järfällahus AB kommer vänsterpartiet tillsätta ordförande.

Kommunen går in i ett ekonomiskt tufft läge, och det kräver hårda prioriteringar för att säkra kvaliteten på välfärdstjänsterna. Framtagandet av kommunens viktigaste styrdokument, Mål och budget, ska ske genom förhandling med vänsterpartiet. Budgetprocessen ska ske med transparens mellan ingående partier. Alla tre partier ska kunna stå bakom budgeten.

Det framtida samarbetet innebär bl.a.  att personalens arbetsvillkor inom omsorgen ska  förbättras.

Det ska genomföras en genomlysning av alla kommunalt finansierade verksamheter som syftar till att säkerställa att skattepengarna går till det som avses.

En stor satsning på förebyggande insatser för att motverka nyrekrytering till kriminella miljöer startas och fritidsgårdar ska finnas i varje kommundel

Vi ska säkerställa stöd till civilsamhället och föreningslivet inkl. Kallhälls Folkets hus och Huset på höjden.

Det ska ske krafttag för att motverka våld i nära relationer och utökat långsiktigt stöd till kvinnojourerna i kommunen.

Kommunens koldioxidbudget ska implementeras i kommunens miljöarbete och en utredning om tillskapande av nya naturreservat ska genomföras.

Vi är överens om att det kommunala bostadsbolaget, JHAB,  ska vara en aktiv aktör på Järfällas bostadsmarknad, dess andel av hyresrätter på den lokala bostadsmarknaden ska ej minska.

Med detta samarbetsavtal säkras majoritet i beslut för Järfällas bästa. Vänsterpartiet förpliktar sig att agera så att (S) och (C) styret kan erhålla nödvändig majoritet i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och styrelser förutsatt en god dialog och öppenhet till kompromisser

Dela den här sidan:

Kopiera länk