Nyheter

Öppet möte om krisen i skolan, tisdag 30 augusti

Vi har genomfört en enkät bland anställda i Järfällas skolor. Den har gett oss en bild av problemen. Liknande bilder bekräftas av andra enkäter på andra skolor, liksom utredningar och rapporter om skolans villkor idag.

Personal vittnar om engagemang och yrkesstolthet, men också om taskiga förutsättningar att kunna utöva sitt arbete.

Barn anpassar sig till miljön som råder och utvecklar strategier för att hantera svårigheter, men de kan inte själva kompensera för bristerna i skolan. Vi har lagar och regelverk som ska kompensera för ojämlikheter, men trots det ser vi hur vinsterna i skolan är överordnade barns behov och lärares arbetsvillkor.

I Järfälla har den styrande borgerliga minoriteten lyckats få trygghet att handla om övervaknings-kameror och väktare. Men trygghet skapas först när vi kan erbjuda alla barn, inte bara några, en god skolgång.

Välkomna på öppet möte om krisen i skolan tisdag 30 augusti kl 18-20 på Jakobsbergs folkhögskola!

Dela den här sidan:

Kopiera länk