Nyheter

Stå upp för gymnasiet, för Järfällas unga

Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnat in ett särskilt yttrande angående Järfälla gymnasium och Bas Barkarby med anledning av den delårsrapport som behandlades på kompetensnämndens sammanträde 28 september.
Delårsrapporten går att hitta här under punkt 4 (öppnas i ny flik).

Särskilt yttrande
Nu är det viktigt att förvaltningen får arbeta enligt beslutad plan A gällande Järfälla gymnasiums etablering på Bas Barkarby.
Vi vill påminna om att hela tanken med flytt till nya Bas Barkarby har sitt ursprung i en av politiken beslutad satsning som antogs med av en bred majoritet. Nu behöver politiken skapa förutsättningar för Järfälla gymnasium att kunna genomföra det som politikerna en gång beslutat. Det är vårt gemensamma ansvar i Kompetensnämnden, det är också Kommunstyrelsens ansvar.
Järfälla gymnasium har arbetat framgångsrikt trots en flerårig uppförsbacke. Därför är det viktigt nu än någonsin tidigare att stå upp för vårt gymnasium för att en gång för alla vända på utvecklingen som i stora drag är orsakad av ett skolsystem som missgynnar skolor vars elevunderlag varierar beträffande förutsättningar, behov och klassbakgrund.
Allt annat är nu faktiskt underordnat om vi vill att gymnasiet ska överleva, om vi vill Järfällas bästa, om vi vill prioritera Järfällas unga.
Ammar Makboul (V), 2:e vice ordförande
Annie Säll (S)
Nasiba Daytabar (MP)
Kompetensnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk