Nyheter

Fritidscheck och Kulturpeng – ­ytterligare ett RUT-bidrag till dem som redan har

2010 fick kultur- och fritidsförvaltningen ett uppdrag av dåvarande alliansstyret att utreda införandet av kulturpeng och fritidscheck i Järfälla. Inspirationen kom från Island där drog- och alkoholkonsumtionen bland ungdomar ökat kraftigt. Det var också drivkraften från KD-ordföranden i Kultur-, demokrati och fritidsnämnden som också var aktiv i socialnämnden.

På Island var bidraget 2010 1300 kr per barn som 2019 hade fördubblats till 2600 kr per barn.

Det blev ingenting av utredningen och förslaget under det borgerliga styret under mandatperioden, moderaterna tyckte att det var för dyrt. När det blev s-mp-c-styre under mandatperioden 2014-17 lades utredning och förslag i byrålådan och centerpartiet propsade inte på att det skulle genomföras.

Det bidde en tumme
När det blev borgerligt styre med stöd av SD vid valet 2018 grävdes ärendet upp igen.

Kostnaderna för Fritidschecken skulle bli 10,8 miljoner kronor år 1 och 12 miljoner kronor år 2.

För Kulturpengen skulle kostnaden bli 5,1 miljoner år 1 och 12,1 miljoner år 2. D.v.s. totalt 16 miljoner kronor år 1 och 24 miljoner kronor år 2.

I budgeten för 2021 fick nämnden 6 miljoner kronor för att införa fritidscheck för totalt 13 000 barn och ungdomar i åldersgruppen 7-19 år. Denna summa ska räcka för själva checken, administrativa kostnader, marknadsföring, rådgivning till föreningarna och uppbyggande och drift av ett nytt IT-system. Checken ska kunna användas för fritidsaktiviteter inom föreningslivet i Järfälla eller gå i Kulturskolan. Från början var det tänkt att varje barn och ungdom skulle förfoga över 800 kr per år, men nu anslogs inte tillräckligt med pengar för att det skulle räcka till den summan, utan har sänkts till 400 kr (jämför med Islands 2600 kr!).

Vad vill Vänsterpartiet?
Vänsterpartiet har från början ansett att hela idén är dålig. Det är att fullfölja systemet med skolpeng – som inneburit ökad segregation och ökade klassklyftor inom hela skolan – till fler områden. Vårt förslag är i stället att stärka och öka bidragen till föreningslivet och kulturlivet i Järfälla. Det behövs fler anläggningar för idrott och fritid, föreningarna behöver mer resurser för att kunna ta emot fler barn och ungdomar. Med peng och check utökas inte verksamheterna ett skvatt, utan det är deltagarna som subventioneras med en liten summa pengar, som bara till en mycket liten del täcker kostnaderna för att delta i olika aktiviteter.

Att ett bidrag på 400 kr skulle åstadkomma att familjer med dålig ekonomi skulle kunna finansiera spel i ett hockeylag eller att rida eller simma är en illusion.

Genom en undersökning som genomfördes i de olika skolorna i Järfälla 2017 vet vi att föreningsdeltagande på Tallbohov är 37,7%, i Vittra 59,6% (i riket totalt 63%). Att ett bidrag på 400 kr skulle åstadkomma att familjer med dålig ekonomi skulle kunna finansiera spel i ett hockeylag eller att rida eller simma är en illusion. I stället får de familjer med hygglig ekonomi ytterligare skattefinansierade bidrag förutom RUT-avdrag för skjortstrykning och poolrengöring och ROT-bidrag för omgörning av sina kök.

  • Använd pengarna bättre och minska klyftorna inom barns fritid.
  • Stärk föreningslivet och skapa ett system för att minska kostnaderna för familjer med låga inkomster att delta.
  • Bygg ut anläggningar för barns och ungas fritid och minska köerna och öka kapaciteten för att ta emot fler.
  • Sänk avgifterna inom Kulturskolan.
Göran Hillman, ledamot (v) i Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk