Nyheter

Högerstyrets budget: besparingar i välfärden och uteblivna klimatsatsningar att vänta

Järfälla kommunfullmäktige har nu beslutat om högerstyrets budget för 2021. Det är en budget som efter pandemiåret 2020 inte satsar några som helst nya medel på äldreomsorgen, ett budgetförslag som utgår från att våra förskolor redan är överkompenserade, ett budgetförslag som cementerar en skadlig stadsutvecklingspolitik och som fullständigt nonchalerar bostadsbristen. Det är ett budgetförslag som inte bara saknar förslag i klimatutmaningen, den omnämns knappt överhuvudtaget.

Vårt (V, S och MP:s) budgetförslag hade istället inneburit att vi ger välfärden vad den behöver för ett solidariskt, tryggt och grönt Järfälla.

År 2021 behövs ett starkare ledarskap i vår kommun. Järfällas kommunala verksamheter har under pandemin stått inför stora utmaningar. Det finns all anledning att vara stolta över de insatser som medarbetarna gjort men också anledning att ifrågasätta de styrandes ambitioner och välvilja för Järfällas bästa.

Politikens behöver vara självkritiska, och rätta till de resursbrister som varit. Vi vill se verksamheter som mår bra och har en god arbetsmiljö, med tillräckligt många medarbetare och tillräckliga resurser.

De senaste decenniernas återkommande nedskärningar, ofta i form av uteblivna kostnadsuppräkningar har gjort välfärden underfinansierad. Vi menar att det är hög tid att finansiera nämndernas verksamheter och kompensera för kostnadsökningar genom att tillsätta medel istället för att pressa personalen att springa allt snabbare. För oss är det en självklarhet att göra extra satsningar på skola och äldreomsorgen ett år som 2021.

Vårt förslag hade tillskjutit pengar, som mer än kompenserar för löne- och prisutvecklingen inom dessa områden. 12 miljoner skulle vi satsa på att ge äldreomsorgen fler kollegor och bättre villkor, och ett särskilt riktat lönelyft om 3,5 miljoner till undersköterskor och vårdbiträden.

Äldreomsorgen ska sätta brukarnas behov i fokus, och inte utföraren. Omsorg ska ges med värdighet för den enskilde, och personalen ska ha den tid och de resurser som krävs för att göra ett bra jobb. En viktig satsning som med styrets budget uteblir. Istället väljer de att inleda en chockhöjning av hemtjänsttaxan.

Vår budget hade gjort en uppräkning av peng till hela skolan, inklusive förskolan. Alla insatta förstår att styrets noll kronor i höjning till förskolan inte alls är motiverat, det finns inget som visar på att den är tillräckligt finansierad idag. Skolan är vår viktigaste arena för att förebygga utanförskap och kriminalitet. De besparingar som styret gör nu kommer att bli dyrköpta i framtiden.

För att bekämpa kriminaliteten har vi lagt ett flertal förslag i vår budget för att komma åt de system och strukturer som ger kriminella krafter näring i vår välfärd. Fusk och missbruk ska aldrig få vara vägen fram i vårt samhälle. Vår kommun kan göra mycket mer än styrets satsningar på väktare. Vi vill se till att våra skattepengar går till skola och äldreomsorg. Inte en krona till ska gå till att finansiera organiserad brottslighet.

Vår budget hade dessutom revolutionerat vår kommuns förhållningssätt till klimatarbetet. Ett klimatkansli skulle rädda koldioxidbudgeten från styrets byrålåda och utveckla den till en klimatfärdplan med 50 miljoner i medel för att göra verkstad av den. Desto större kliv vi tar de kommande åren med att plocka de lågt hängande frukter, desto mer tid vi har på oss senare att lösa våra sista, mer problematiska utsläppskällor. Med vårt förslag är klimatfrågan en grön tråd som genomsyrar alla kommunens beslut.

I stadsbyggnadspolitiken har Järfälla istället fått en budget som inte bara ignorerar klimatfrågan, den försvårar att vi ska uppnå våra klimatmål och förvärrar bostadskrisen. Hemlösa äldre, unga som bor hemma ofrivilligt och barnfamiljer i bostadskarusellen förtjänar ett styre som försöker lösa deras utsatthet på bostadsmarknaden istället för att förvärra den.

Avslutningsvis kan vi bara konstatera att Järfälla nu har en budget och ett styre som inte skapar ett solidariskt, tryggt och grönt Järfälla. Det är bekymmersamt och en oroväckande budget att läsa med många besparingar på vår välfärd och ett klimat som inte kan vänta.

Dela den här sidan:

Kopiera länk