Nyheter

Anna vill se bostäder som våra unga Järfällabor har råd att bo i

Anna är 73 år, sjuksköterska och Järfällabo sedan 1970. Numera pensionär, men arbetar lite. Hon har make, barn och barnbarn och bor i Viksjö.
Anna gillar vår kommun, med närhet till vatten och natur. Hon är Vänsterpartiet Järfällas åttonde namn på listan inför valet till kommunfullmäktige 2018.

Anna är 73 år, sjuksköterska och Järfällabo sedan 1970. Numera pensionär, men arbetar lite. Hon har make, barn och barnbarn och bor i Viksjö.
Anna gillar vår kommun, med närhet till vatten och natur. Hon är Vänsterpartiet Järfällas åttonde namn på listan inför valet till kommunfullmäktige 2018.

VARFÖR ÄR DU VÄNSTERPARTIST?
Som barn såg jag det negativa med klasskillnader. Skillnaderna avtog under sjuttio – och åttiotalen,
men jag ser med förskräckelse, att de ökar nu. Som sjuksköterska inom psykiatri har jag kommit nära utsatthet och de olika möjligheter och sammanhang vi föds in i. Det gäller både i Järfälla och på jorden. När nu välfärdstjänster alltmer blir något vi ska köpa, som kunder, bidrar detta till alltmer ökande klasskillnader.

VARFÖR KANDIDERAR DU TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE?
Jag vill vara med och motverka segregation genom satsningar på skola och välfärd utan vinstintressen.
Jag vill prioritera bra arbetsvillkor och utbildning för alla som arbetar i välfärden, liksom bostäder som våra unga Järfällabor har råd att bo i.

VILKA FRÅGOR BRINNER DU FÖR?
Jag brinner för demokrati och jämlikhet, samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag oroas av klimathotet.
Vi måste se på ekonomi i ordets egentliga innebörd, hushållning med naturen och även våra mänskliga resurser – alltså ekologisk ekonomi. Kommande generationer ska ha en bra plats att leva på.

Dela den här sidan:

Kopiera länk