Nyheter

Hur går det med strandpromenaden?

I måndags behandlades vår motion med rubrik ”Öppna strandpromenaden till Görväln” av kommunfullmäktige. Anledning till motionen är att den nyanlagda vackra strandpromenaden från Kallhällsbadet utmed Mälaren mot Görväln avbryts strax efter bryggan med allmän grillplats etcetera. Vill man fortsätta sker detta längs en mycket brant, backig väg in i skogen där man så småningom kan återfinna sjövägen vid Görvälns slott. Denna omväg försvårar eller omöjliggör för stora grupper med olika rörelsebegränsningar att ta sig vidare. Tillgängligheten till strandpromenaden upphör därmed för många människor. För allmänheten vore det mycket vunnet att få tillgång till en sammanhängande strandpromenad till Görvälns slott. Den stoppas idag av en privat tomt med ca 600 hundra meters avspärrad strandtomt. Det är angeläget för kommunen att öppna denna strandremsa så att strandpromenaden därmed kan bli tillgänglig för alla.

Därför föreslog vi att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att tillgängliggöra området för allmänheten och förlänga strandpromenaden till Görvälns slott. Det skulle kunna ske på olika sätt. Möjligheten att anlägga ”gångbro” i vattnet förbi det avspärrade området var ett förslag som borde undersökas. Även möjlighet till köp, arrende eller expropriering av en begränsad landremsa skulle kunna prövas.

Därför föreslog vi att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att tillgängliggöra området för allmänheten och förlänga strandpromenaden till Görvälns slott. Det skulle kunna ske på olika sätt. Möjligheten att anlägga ”gångbro” i vattnet förbi det avspärrade området var ett förslag som borde undersökas. Även möjlighet till köp, arrende eller expropriering av en begränsad landremsa skulle kunna prövas.

Kommunstyrelsen föreslog att utreda förutsättningar för hur möjligheterna till rekreation och friluftsliv för allmänheten kan förbättras mellan Kallhäll och Görvälns slott med sammanhängande och tillgängligt promenadstråk.

Så hur gick det i kommunfullmäktige?

Motionen avslogs, vilket vi tycker var olyckligt. Men eftersom kommunen genom en utredning ska titta närmare på frågan så finns det fortfarande hopp om att vi kan få ett sammanhängande promenadstråk till Görväln och på så sätt göra Mälarstråket tillgängligt för alla.

Dela den här sidan:

Kopiera länk