Nyheter

Järfälla ska vara en kommun i framkant med en förskola i världsklass

Idag skriver Mitti Järfälla om förskollärarnas och förskolornas situation i kommunen. Läsningen är skrämmande. Järfälla ska vara en kommun i framkant med en förskola i världsklass, inte en förskola där lärarna känner sig otillräckliga och går hem med en klump i magen.

I kommunen finns det dock förskolor som fungerar, ett exempel är Säby Waldorfförskola, som håller riktmärket för rekommenderade barngruppsstorlekar.  Förskolan har 5 barn i småbarnsgrupp (1-3 år) och ca 11 barn i syskongrupp (3-6 år), varför har inte kommunens övriga förskolor samma standard avseende barngruppsstorlek då barnpengen från kommunens sida är den samma oavsett privat eller kommunal regi?

Barnen är vår framtid och här måste vi förändra, och det omgående. I kommunens småbarnsgrupper är snittet 15,3 barn enligt artikeln i Mitti, vilket är för många. Nuvarande rekommendationer säger 6-12 barn i en småbarnsgrupp (läs mer här).

Vi kräver en förskola i Järfälla kommun som följer Skolverkets riktlinjer, detta är en trend som måste ändras redan nu för att framöver kunna locka utbildade lärare till våra förskolor.

Skribenten har lämnat motion i ämnet till Kommungruppen i V Järfälla med förhoppning att detta kommer att motioneras om i Kommunfullmäktige

Dela den här sidan:

Kopiera länk