artikel

Antirasism tema på V Järfällas årsmöte

Den 8 februari hade V Järfälla ett mycket välbesökt årsmöte. På mötet var Seluah Alsaati från distriktsstyrelsen inbjuden. Hon sa bland annat fler och fler blir medlemmar i V och att det går bra i opinionen. Jonas Sjöstedt har hög trovärdighet och riskkapitalbolagen är skrämda över den stora opinionen mot vinster i välfärden. Hon berättade om V-distriktets kampanj ”Hem för alla” som har målet att det ska byggas hem för alla till ett rimligt pris och inte främst lyxvåningar till välbeställda.

Till mötet var också Alexander Bengtsson från EXPO inbjuden. Han sa bland annat att:IMG_1797

Till mötet var också Alexander Bengtsson från EXPO inbjuden. Han sa bland annat att:

”Samhällsdebatten idag handlar mycket om skillnader mellan människor. Alla ska inte ha samma villkor. Det finns en oro och otrygghet som rasisterna utnyttjar och som kan mötas med en motbild som förmedlar hopp om ett bättre samhälle byggt på gemenskap och rättvisa.

I nyhetsförmedlingen lyser ofta den strukturella rasismen igenom, till exempel när poliser i Stockholm kräver legitimation av personer med icke-svenskt utseende eller när Skånepolisen har ett register över romer. Men många politiker erkänner inte att det finns en strukturell rasism utan anser att det handlar om individers attityder och beteenden. Sverigedemokraternas väljare är inte fullblodsrasister men de känner igen sig i deras politik och i deras berättelse om en återgång till ett nostalgiskt Sverige. Det är en opinion som går att påverka. EXPO tror på sammanhållning och lika villkor, att tillsammans kämpa för att rättvisa och sammanhållning.

I många kommuner har man gått samman och fått igång motkrafter mot rasismen. Lokala grupper finns till exempel i Kungsbacka, Luleå, Ludvika, Mora, Eskilstuna, Flen, Lund, Halmstad, Uddevalla och Trollhättan. På de orterna har man bildat lokala nätverk med bred representation av småföretagare, lärare, opinionsbildare, politiker, enskilda medborgare. EXPO hjälper nätverken med utbildningar (på onsdag 12 februari är det en sådan i Stockholm) och kommer om två veckor att lansera en plattform för de lokala grupperna med informationsmaterial och där man kan bedriva kampanjer tillsammans, som kommer att hetas tillsammanskapet.se.”

Även Vänsterpartiet Storstockholm har antirasistiskt informationsmaterial, följ länken http://www.vansterpartiet.se/fordjupning/antirasism-fordjupning/. SOM-institutet har också bra informationsmaterial om hur svenska folket ser på invandring, följ till exempel länken http://www.som.gu.se/digitalAssets/1375/1375031_095-106-marie-demker.pdf. Information om EXPO hittar du på www.expo.se

Bilden: Berivan Öngurur avtackades på årsmötet

Dela den här sidan:

Kopiera länk