artikel

Cyklister – håll ut!

Glädjande nog är det allt fler som tar cykeln till stationen. Men det har också inneburit att till exempel den gamla cykelparkeringen vid Jakobsbergs pendeltågsstation inte har räckt till. Det har ofta varit fullt på parkeringen och cyklar har stått överallt i brist på platser. Stölderna har också ökat. Vänsterpartiet har länge kämpat både för att en cykelplan ska genomföras i hela Järfälla och att parkeringarna ska bli bättre. Nu verkar det som om en ändring är på gång åtminstone när det gäller cykelparkeringen i Jakobsberg. Och hjälpen kommer från ett oväntat håll.IMG_1233

Glädjande nog är det allt fler som tar cykeln till stationen. Men det har också inneburit att till exempel den gamla cykelparkeringen vid Jakobsbergs pendeltågsstation inte har räckt till. Det har ofta varit fullt på parkeringen och cyklar har stått överallt i brist på platser. Stölderna har också ökat. Vänsterpartiet har länge kämpat både för att en cykelplan ska genomföras i hela Järfälla och att parkeringarna ska bli bättre. Nu verkar det som om en ändring är på gång åtminstone när det gäller cykelparkeringen i Jakobsberg. Och hjälpen kommer från ett oväntat håll.

I samband med övergången från två till fyra järnvägsspår vid utbyggnaden av Mälarbanan, så kommer cykelparkeringen på Ynglingavägen i Jakobsberg att flyttas.

Det blir Trafikverket som bekostar flytten och den nya cykelparkeringen. Järfälla kommun granskar dock konsulters och arkitekters förslag till utformning och ska även godkänna det slutliga förslaget. Arbetet med att färdigställa en ny parkeringen kommer att påbörjas redan nu till sommaren enligt Trafikverkets planering med målet att det ska vara klart till årsskiftet 2014/15. Hela Mälarbansutbyggnaden ska vara klar till den sista december 2016.

David Nordin är trafikplanerare vid Bygg- och Miljöförvaltningen och är inblandad i arbetet kring den nya cykelparkeringen. Han vet inte exakt hur många nya platser det blir men det blir i alla fall inte färre än idag. Man kommer att sätta upp pållare och tak; pållarna för att man ska kunna låsa fast cykelramen och inte bara framdäcket, för att minimera stöldrisken.

–          Målsättningen är en standardhöjning för cyklisterna. Vi vill uppmuntra folk att använda bilen mindre och gå eller ta cykeln till pendeltågsstationen. Det är också en målsättning för kommunen som framgår av Översiktsplanen att premiera och uppmuntra till gång och cykling till pendeltågen, så det jobbar vi för, säger David Nordin till hemsidan.

Dela den här sidan:

Kopiera länk