artikel

”Vi glömde verksamheten”

På Utbildningsnämndens senaste sammanträde behandlades en skrivelse från de tre fackliga organisationerna på skolområdet gymnasieskolorna i Järfälla och det stora missnöje som finns med att skolornas lokala IT-ansvarige tagits bort i samband med en omorganisation av hela kommunens IT. Tidigare hade de olika verksamheterna i kommunen varsin egen IT-ansvarige men sedan hösten hänvisas man till kommunens centrala IT-enhet om det uppstår problem. Det gäller till exempel även biblioteken, Kulturskolan med fler.

På skolområdet blir detta extra känsligt, om det uppstår problem under lektionerna, för då drabbas barnen av sämre undervisning. Många lektioner bygger på att man använder IT och då gäller det att kunna åtgärda fel snabbt, annars går hela lektionen förlorad, vilket i förlängningen kan skada skolans renommé.

Så här säger Kjell Dahlström på Lärarnas Riksförbund i en kommentar:IMG_1750

Så här säger Kjell Dahlström på Lärarnas Riksförbund i en kommentar:

”- När vi fick höra om det här i början av hösten bad vi att kommunen skulle skjuta på beslutet tills man undersökt vilka IT-behov skolan har. Det gjorde man inte. Varje dag som går nu försämras undervisningen. Våra lärare måste ha fungerande IT-stöd. Det har blivit en katastrof, särskilt på NT-gymnasiet. Vi behöver få besked om hur man tänker lösa det här. Det var därför vi skrev en gemensam skrivelse i december 2013.”

Det är kommunstyrelsen som fattat beslutet. På senaste Utbildningsnämnden svarade ansvariga tjänstemän att frågan om IT-stödet nu utreds. Kommunens IT-strateg sade nyligen att ”det tyvärr var så olyckligt att verksamhetens behov inte stod i fokus vid förändringen av IT-system och IT-organisation”. Utbildningsdirektören har vidare sagt att behovet av lokala IT-tekniker är en fråga för rektorerna som får göra avvägningar mellan detta och andra behov.

Alliansmajoriteten i kommunstyrelsen är helt passiv trots den massiva kritiken. Bollen verkar nu ligga på tjänstemannanivå när politikerna varken vet ut eller in, det vill säga hos rektorerna. Hemsidan återkommer i frågan.

Bilden: NT-gymnasiet som drabbats extra hårt av bristen på lokalt IT-stöd

PS. Medlemmar och sympatisörer är välkomna på Vänsterpartiet Järfällas årsmöte lördagen den 8 februari kl 15. Samling utanför ABF på Riddarplatsen 36 i Jakobsberg.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk