artikel

Tunnelbana till Barkarby

Imorgon den 29 januari behandlas förslaget till ny tunnelbanesträckning från Akalla till Barkarbystaden och till Barkarby station på Kommunstyrelsens arbetsutskott i Järfälla. Barkarbystaden kommer att ha cirka 30 000 nya invånare om ett antal år, så det är bra att det byggs en ny tunnelbana dit och att den knyts samman med pendeltågen vid Barkarbys utbyggda station.

Förslaget ingår i ett stort paket av tunnelbaneutbyggnad i Storstockholm, där staten, landstinget och fyra kommuner har enats om utbyggnaden och byggande av 78 000 nya bostäder. Normalt sett brukar större infrastruktursatsningar bekostas av staten, men inte i den moderata världen. Den moderata regeringen tillsatte tidigare två särskilda utredningsmän för att bland annat föreslå en finansiering. Trängselskatten ska höjas och införas på Essingeleden för att bidra till finansieringen. Men dessutom ska de ingående kommunerna betala en del av kostnaden, i Järfällas fall hela 800 miljoner kronor. Hela kostnaden för utbyggnaden i Järfälla sägs kosta 2,9 miljarder kronor. IMG_1746

Förslaget ingår i ett stort paket av tunnelbaneutbyggnad i Storstockholm, där staten, landstinget och fyra kommuner har enats om utbyggnaden och byggande av 78 000 nya bostäder. Normalt sett brukar större infrastruktursatsningar bekostas av staten, men inte i den moderata världen. Den moderata regeringen tillsatte tidigare två särskilda utredningsmän för att bland annat föreslå en finansiering. Trängselskatten ska höjas och införas på Essingeleden för att bidra till finansieringen. Men dessutom ska de ingående kommunerna betala en del av kostnaden, i Järfällas fall hela 800 miljoner kronor. Hela kostnaden för utbyggnaden i Järfälla sägs kosta 2,9 miljarder kronor. 

Hela projektet kommer att kosta 25,7 miljarder enligt de moderata beräkningarna, men som ofta med stora projekt är risken stor att den verkliga kostnaden blir större när projektet är klart 2025.

Vänsterpartiets gruppledare i Järfälla kommunfullmäktige Bo Leinerdal kommenterar förslaget så här:

–          Vi har länge kämpat för en utbyggd och bättre kollektivtrafik så denna investering i tunnelbana till Barkarby välkomnar vi. Vi måste minska bilåkandet för att få bort de miljöskadliga koldioxidutsläppen. Det mest effektiva sättet att minska den skadliga miljöpåverkan är att bygga ut kollektivtrafiken. Den skall komma i tid, vara bekväm och säker. När det gäller våra synpunkter på finansieringen av projektet för Järfällas del så återkommer jag till hemsidan inom kort.

Bilden: Bo Leinerdal

Dela den här sidan:

Kopiera länk