artikel

Stiftelsen EXPO kommer till årsmötet 8 februari

Alexander Bengtsson från stiftelsen EXPO är inbjuden till Vänsterpartiet Järfällas årsmöte och kommer bland annat att tala om vikten av en lokalt förankrad antirasism som syftar till att stärka sammanhållningen i lokalsamhället. Inför mötet säger han så här:

”Sammanhållningen sviktar nu av rasism och diskriminering. Det här ska gå att ändra på.

I ett samhälle där människor kränks och blir utsatta för diskriminering så finns det inte en sammanhållning på riktigt. En växande arena för rasismen har blivit politiken där de stärkt sin position i Sverige och egentligen i hela Europa.expo_4-2013_stor_puff

I ett samhälle där människor kränks och blir utsatta för diskriminering så finns det inte en sammanhållning på riktigt. En växande arena för rasismen har blivit politiken där de stärkt sin position i Sverige och egentligen i hela Europa.

För ett politiskt parti som Vänsterpartiet handlar det om att utgå ifrån sin egen ideologi och vara trygg i den. Med ideologin som utgångspunkt ska ni försöka ta debatten och på ett begripligt sätt förklara samhällsproblemen utifrån ideologi och utifrån fakta och inte utifrån fördomar. Det handlar om kommunikation. Det är viktigt att man går samman lokalt och bygger upp breda samarbeten mot rasism och ordnar olika gemensamma aktiviteter. Om, man gör det lokalt som i till exempel Järfälla så ökar chansen att påverka.”

Mötet är på ABF i Jakobsberg, Riddarplatsen 36, VI tr och börjar kl 15.

Bilden: Del av första sidan på senaste numret av tidningen EXPO.

Dela den här sidan:

Kopiera länk