artikel

Nu börjar supervalåret!

2014 kan bli året då politiken i Sverige och i Järfälla vände och då moderaternas dominans bryts. Vi kan själva bidra till framgångar för vänstern genom ett aktivt politiskt arbete och en genomtänkt, slagkraftig opinionsbildning. Varför inte starta året med att delta på ett av Vänsterpartiet Järfällas möten? Det här är på gång den närmaste tiden och du som är sympatisör är välkommen på alla mötena:

– Medlemsmöte onsdagen den 15 januari kl 18.30. Samling utanför ABF, Riddarplatsen 36, Jakobsberg. Särskilda gäster är Muslimska Föreningen. Vi påbörjar diskussionen inför det kommande valåret. foto från torgmöte

– Medlemsmöte onsdagen den 15 januari kl 18.30. Samling utanför ABF, Riddarplatsen 36, Jakobsberg. Särskilda gäster är Muslimska Föreningen. Vi påbörjar diskussionen inför det kommande valåret. 

– Välfärdsgruppen har möte onsdagen den 22 januari kl 18.30. Samling utanför kommunhuset i Jakobsberg. Vi diskuterar bland annat skolan, äldreomsorgen och vinster i välfärden. Om du tycker att välfärdsfrågor är viktigast av allt – gå på mötet!

– Miljönätverket har möte torsdagen den 30 januari kl 18.00. Samling utanför kommunhuset i Jakobsberg.  Klimat- och miljöfrågor och hur kan vi få barn och ungdomar att börja tänka på miljöfrågorna, det är några av punkterna på mötet. Miljö- och klimatfrågorna handlar om mänsklighetens överlevnad och hittills pratar alla i munnen på varandra om hur viktigt det är men det är väldigt lite verkstad i Järfälla, Sverige, EU och globalt. Var med och ändra på det!

– Årsmöte för Vänsterpartiet Järfälla lördagen den 8 februari kl 15.00. Samling utanför ABF, Riddarplatsen 36 i Jakobsberg. Tillsammans planerar vi och beslutar om vår aktivitet under supervalåret och fastställer konkreta mål under året. Tidningen EXPO är inbjudna som gäster.

Bilden: Simon Öbom och Oliver Stolpe underhöll på torgmöten 2013

Dela den här sidan:

Kopiera länk